PROMOCJA! Zadbaj o sylwetk臋 15% taniej! 馃憴

U偶yj kodu: LATO

Sprawd藕
Logo HealthLabs
Koszyk

Regulamin

Wersja Regulaminu obowi膮zuj膮ca od聽31聽marca 2021

搂聽1. Postanowienia wst臋pne

1. Us艂ugodawc膮, a jednocze艣nie Sprzedawc膮 jest:

Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽(dawniej: Health Labs Sp. z聽o.o.)聽z聽siedzib膮 w聽Bia艂ymstoku [ul. Sienkiewicza 81/3/200 15003 Bia艂ystok] adres poczty elektronicznej email kontakt@healthlabs.pl, numer telefonu kontaktowego 48聽85聽733 91聽64聽(op艂ata jak聽za聽po艂膮czenie standardowe wg. cennika w艂a艣ciwego operatora). wpisana do聽Krajowego Rejestru S膮dowego Rejestru Przedsi臋biorc贸w przez S膮d聽Rejonowy w聽Bia艂ymstoku XII聽Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod聽numerem KRS聽851383, NIP聽9662131622.

2.聽Sprzeda偶 prowadzona jest przez Sprzedawc臋:
a)聽poprzez dedykowane sprzeda偶owe landing pages w聽domenie healthlabs.pl zawieraj膮cy formularz zam贸wienia,
b)聽w聽sklepie internetowym healthlabs.pl

3.聽Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 suplement贸w diety, kt贸re w聽艣wietle ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i聽偶ywienia (Dz.U. 2006 nr聽171, poz. 1225 ze聽zm.) nie聽stanowi膮 produktu leczniczego, a聽艣rodki spo偶ywcze w聽formie: p艂yn贸w, kapsu艂ek, dra偶etek, tabletek, saszetek z聽proszkiem i聽w聽innych podobnych postaciach. Ich聽celem jest wy艂膮cznie uzupe艂nienie diety Klienta o聽sk艂adniki mineralne, witaminy, lub聽inne substancje wykazuj膮ce efekt od偶ywczy lub聽inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedawc臋 nie聽stanowi膮 zast臋pstwa dla聽produkt贸w leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.

4.聽Definicje:
a)聽Dzie艅 roboczy聽鈥撀爅eden dzie艅 od poniedzia艂ku do聽pi膮tku z聽wy艂膮czeniem dni聽ustawowo wolnych od聽pracy;
b)聽Formularz Zam贸wienia聽鈥撀燯s艂uga Elektroniczna, opis i聽prezentacja Produktu zawieraj膮cy aktywne pola umo偶liwiaj膮ce Klientowi z艂o偶enie Zam贸wienia na聽Produkty Sprzedawcy w聽domenie healthlabs.pl oraz okre艣laj膮cy warunki Umowy Sprzeda偶y, w聽tym聽sposoby dostawy i聽p艂atno艣ci;
c)聽Formularz Zakupu聽鈥撀燯s艂uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w聽domenie sklepu internetowego healthlabs.pl umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w聽tym聽sposobu dostawy i聽p艂atno艣ci;
d)聽Klient聽鈥撀爐o聽Strona umowy sprzeda偶y zawieranej ze聽Sprzedawc膮 w聽tym: Konsument, przedsi臋biorca, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮; -聽kt贸ra zawar艂a lub聽zamierza zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y ze聽Sprzedawc膮 lub聽kt贸ra korzysta lub聽zamierza korzysta膰 z聽Us艂ugi Elektronicznej;
e)聽Konsument聽鈥撀燢lient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, kt贸ra dokonuje czynno艣ci prawnej ze聽Sprzedawc膮 niezwi膮zanej bezpo艣rednio z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub聽zawodow膮, w szczeg贸lno艣ci kt贸ra sk艂ada zam贸wienie w聽Sklepie.聽Przez Konsumentami na聽potrzeby niniejszego Regulaminu聽 rozumie si臋 tak偶e osoby fizyczne zawieraj膮ce umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z聽tre艣ci tej umowy wynika, 偶e聽nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z聽przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na聽podstawie przepis贸w o聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
f)聽Sklep internetowy聽-聽sklep internetowy dost臋pny pod聽adresem internetowym: healthlabs.pl w聽kt贸rym 艣wiadczone s膮聽Us艂ugi Elektroniczne;

g)聽Produkt聽鈥撀燿ost臋pna w聽Sklepie Internetowym albo produkt opisany w聽Formularzu Zam贸wienia przez Sprzedawc臋, rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a聽Sprzedawc膮;
h)聽Czas realizacji zam贸wienia聽鈥撀爈iczba dni聽roboczych, w聽kt贸rych Sprzedawca skompletuje zam贸wienie z艂o偶one przez Klienta, powierzy zam贸wiony Produkt przewo藕nikowi oraz dostarczy zam贸wiony Produkt za po艣rednictwem przewo藕nika do聽miejsca wskazanego przez Klienta w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu zakupu;

i)聽Zam贸wienie聽鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, z艂o偶one za po艣rednictwem Formularza zam贸wienia albo Formularza Zakupu okre艣laj膮ce: rodzaj i聽ilo艣膰 Produktu znajduj膮cego opisanego w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu w聽chwili sk艂adania zam贸wienia, spos贸b zap艂aty, spos贸b dostarczenia Produktu, miejsce dostarczenia Produktu oraz dane Klienta, stanowi膮ce z艂o偶enie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu Produkt贸w b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia;

j)聽Kodeks Cywilny聽鈥撀爑stawa kodeks cywilny z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽(tj. dnia 10聽maja 2018 r.聽Dz.U. z聽2018 r.聽poz. 1025 ze聽zm.);
k)聽Regulamin聽鈥撀爊iniejszy regulamin;
l)聽Sprzedawca聽鈥撀燞ealth Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽(dawniej: Health Labs Sp. z聽o.o.) w聽Bia艂ymstoku ul. Sienkiewicza 81/3/200 15003 Bia艂ystok, wpisana do聽Krajowego Rejestru S膮dowego Rejestru Przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy w聽Bia艂ymstoku XII聽Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod聽numerem KRS聽851383, NIP聽9662131622.
m)聽Us艂uga Elektroniczna聽鈥撀爑s艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 na聽rzecz Klienta za po艣rednictwem Sklepu Internetowego lub Formularza Zam贸wienia;

n)聽Ustawa o聽Prawach Konsumenta聽鈥撀爑stawa z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze聽zm.).
o)聽Umowa sprzeda偶y聽鈥撀爑mowa sprzeda偶y Produktu w聽rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego, zawierana w聽j臋zyku polskim, pomi臋dzy Klientem, a聽Sprzedawc膮;

p)聽Koszyk聽鈥撀爓irtualne narz臋dzie, umo偶liwiaj膮ce Klientowi agregacj臋 wybranych Produkt贸w przed ich聽zakupem oraz przeliczanie ich聽warto艣ci. Podczas wyboru Produkt贸w, Klient mo偶e dowolnie zarz膮dza膰
zawarto艣ci膮 Koszyka poprzez dodawanie do聽niego lub聽usuwanie z聽niego Produkt贸w;

r)聽Promocja聽鈥撀犈沜i艣le okre艣lony w聽czasie rabat cenowy na聽wybrane Produkty, b臋d膮ce w聽ofercie Sprzedawcy i聽mog膮ce by膰聽przedmiotem Umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Klientem a聽Sprzedawc膮;

s)聽Dow贸d zakupu聽鈥撀爌aragon fiskalny, faktura VAT聽lub聽inny dow贸d, przekazany Klientowi wraz z聽Produktem, potwierdzaj膮cy sprzeda偶 Produktu;

t)聽Newsletter聽鈥撀爑s艂uga 艣wiadczona drog膮 elektronicznie, kt贸r膮 Klient mo偶e zam贸wi膰 poprzez Stron臋 internetow膮 - elektroniczna us艂uga dystrybucyjna 艣wiadczona przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e鈥憁ail, kt贸ra umo偶liwia wszystkim korzystaj膮cym z聽niej Us艂ugobiorcom automatyczne otrzymywanie od聽Sprzedawcy cyklicznych tre艣ci elektronicznych zawieraj膮cych informacje o聽Sprzedawcy, jego Produktach, us艂ugach, nowo艣ciach i聽promocjach w聽Sklepie Internetowym.

u)聽Konto聽鈥撀燯s艂uga Elektroniczna w聽kt贸rym gromadzone s膮聽dane Klientai historia jefo Zam贸wie艅,聽 polegaj膮ca na umo偶liwieniu Klientowi za艂o偶enia Konta oznaczonego indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i聽has艂em, kt贸rego za艂o偶enie wymaga wype艂nienia przez Kupuj膮cego Formularza.

5.聽Do聽korzystania z聽Formularza Zam贸wienia albo Sklepu Internetowego niezb臋dne jest spe艂nienie nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:
1)聽posiadanie komputera lub聽innego urz膮dzenia multimedialnego z聽dost臋pem do聽sieci Internet;
2)聽posiadanie przegl膮darki internetowej:
a)聽Internet Explorer w聽wersji 11.0 lub聽nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 ActiveX, JavaScript i聽cookies lub
b)聽Mozilla Firefox w聽wersji 52.0 lub聽nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies lub
c)聽Google Chrome w聽wersji 56.0 lub聽nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies lub
d)聽Opera w聽wersji 43.0 lub聽nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies lub
e)聽Apple Safari 8.0 lub聽nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies;
3)聽posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email);
4)聽zalecana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu 1360 x聽1024 pikseli.
6.聽Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do聽stopnia zagro偶enia, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskania i聽modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy艂anych przez Internet -聽w聽celu zapewnienia bezpiecze艅stwa komunikat贸w i聽danych przekazywanych w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu. Sprzedawca zapewnia bezpiecze艅stwo transmisji danych przekazywanych w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu
poprzez stosowanie protoko艂u SSL (SecureSocketLayer).

7.Klient korzystaj膮cy ze聽Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu jest zobowi膮zany do:
1)聽korzystania ze聽Formularza Zam贸wienia w聽spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2) niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci o聽charakterze bezprawnym,
4)聽korzystania ze聽Formularza Zam贸wienia w聽spos贸b niezak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania,
5)聽korzystania z聽wszelkich tre艣ci zamieszczonych w聽ramach Formularza Zam贸wienia jedynie w聽zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego.

8.聽Sprzedawca zapewnia ochron臋 przesy艂anych tre艣ci cyfrowych i聽danych poprzez stosowanie 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, w聽celu ich zabezpieczenia przed ich聽pozyskaniem przez osoby nieupowa偶nione (np. szyfrowanie SSL, has艂a dost臋pu, programy antywirusowe). Jednak偶e Sprzedawca wskazuje, i偶聽korzystanie z聽sieci Internet i聽us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 niesie zagro偶enie przedostania si臋聽do聽systemu teleinformatycznego i聽urz膮dzenia Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dost臋pu do聽danych Klienta przez osoby trzecie. W聽celu zminimalizowania niniejszych zagro偶e艅, Klient jest obowi膮zany stosowa膰 odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak聽np. aktualne oprogramowanie antywirusowe.

9.聽Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale聽konieczna w聽celu zawarcia Umowy sprzeda偶y.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie聽maj膮 na聽celu wy艂膮cza膰 ani聽ogranicza膰 jakichkolwiek praw Klienta, b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem, przys艂uguj膮cych mu聽na聽mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W聽przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 Regulaminu z聽powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te聽przepisy prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego.

11. Wszystkie zdj臋cia Produkt贸w oraz pozosta艂e materia艂y (w聽tym聽teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w聽Sklepie internetowym albo w聽Formularzu zam贸wienia s膮聽w艂asno艣ci膮 Sprzedawcy lub聽zosta艂y u偶yte przez niego za聽zgod膮 os贸b trzecich, posiadaj膮cych do聽nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdj臋膰 i聽innych materia艂贸w graficznych oraz stosowanie przedruku tekst贸w zamieszczonych w聽Sklepie
internetowym albo w聽Formularzu Zam贸wienia, w聽tym聽ich udost臋pnianie w聽Internecie bez聽pisemnej zgody Sprzedawcy lub聽innej osoby trzeciej, posiadaj膮cej do聽nich prawa autorskie.

12. Zabrania si臋聽r贸wnie偶 zewn臋trznym podmiotom pobierania zdj臋膰 ze聽strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich聽do聽cel贸w marketingowych oraz handlowych. Wykorzystanie wymienionych powy偶ej materia艂贸w bez聽pisemnej zgody Sprzedawcy lub聽innej osoby trzeciej, kt贸rej przys艂uguj膮 prawa autorskie jest niezgodne z聽prawem i聽mo偶e stanowi膰 podstaw臋 do聽wszcz臋cia post臋powania cywilnego
oraz karnego przeciwko dopuszczaj膮cym si臋聽tego procederu.

搂聽2.聽Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮

1.聽Us艂ugi 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem聽 Sklepu internetowego polegaj膮 na:
a)聽prezentacji Produkt贸w;
b) umo偶liwieniu zawarcia Umowy sprzeda偶y poprzez wype艂nienie Formularza zam贸wienia.

c)聽Konto,

d)聽Newsletter.

2.聽Korzystanie z聽Konta mo偶liwe jest po:

a)聽wype艂nieniu przez Klienta Formularza z聽danymi do聽z艂o偶enia Konta,

b)聽klikni臋ciu pola 鈥瀂a艂贸偶 konto鈥

c) potwierdzeniu ch臋ci utworzenia Konta poprzez klikni臋cie w聽link potwierdzaj膮cy przes艂any automatycznie na聽podany adres poczty elektronicznej.

W聽Formularzu Rejestracji niezb臋dne jest podanie przez Us艂ugobiorc臋 nast臋puj膮cych danych Us艂ugobiorcy: imi臋 i聽nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz has艂o.

3.聽Us艂uga Konto 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma聽mo偶liwo艣膰, w聽ka偶dej chwili i聽bez podania przyczyny, usuni臋cia Konta (rezygnacji z聽Konta) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania聽 pisemnie lub elektronicznie kontakt@healthlabs.pl

4.聽Korzystanie z聽Newslettera nast臋puje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na聽kt贸ry b臋d膮 wysy艂ane wiadomo艣ci elektroniczne 鈥撀燦ewsletter聽 i聽po聽klikni臋ciu w聽formularzu widocznym na聽stronie Sklepu Internetowego przycisku ZAPISZ SI臉). Na聽Newsletter mo偶na si臋 r贸wnie偶 zapisa膰 poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w聽trakcie zak艂adania Konta 鈥撀爖聽chwil膮 utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na聽Newsletter.

5.聽Us艂uga Newsletter 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma聽mo偶liwo艣膰, w聽ka偶dej chwili i聽bez podania przyczyny, wypisania si臋 z聽Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez stosown膮 opcj臋 w聽us艂udze Konto, lub poprzez poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania聽 pisemnie lub elektronicznie kontakt@healthlabs.pl

6.聽Formularz Zam贸wienia umo偶liwia zawarcie Umowy sprzeda偶y poprzez dodanie przez Klienta pierwszego Produktu do聽Koszyka, wype艂nieniu danych w聽Formularza Zam贸wienia zgodnie z聽搂聽4聽Regulaminu. W聽Formularzu Zam贸wienia niezb臋dne jest podanie przez Klienta nast臋puj膮cych danych dotycz膮cych Klienta: imi臋 i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz膮cych Umowy Sprzeda偶y: Produkt/y, ilo艣膰 Produktu/贸w, miejsce i聽spos贸b dostawy Produktu/贸w, spos贸b p艂atno艣ci. W聽wypadku Klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami niezb臋dne jest tak偶e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7.聽Us艂uga Formularz Zam贸wienia 艣wiadczona jest nieodp艂atnie oraz ma聽charakter jednorazowy i聽ulega zako艅czeniu z聽chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia za聽jego po艣rednictwem albo z聽chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania sk艂adania Zam贸wienia za聽jego po艣rednictwem.

8.聽Wszelkie reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 oraz pozosta艂e reklamacje zwi膮zanie z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a聽tak偶e zg艂oszenia dotycz膮ce narusze艅 Regulaminu, Klient mo偶e sk艂ada膰 w聽formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na
adres: kontakt@healthlabs.pl lub聽pisemnie na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w聽Bia艂ymstoku ul. Sienkiewicza 81/3/200 15003 Bia艂ystok. Zaleca si臋聽podanie przez Klienta w聽opisie reklamacji: informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i聽daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci, 偶膮dania Klienta oraz danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 (imi臋, nazwisko oraz adres do korespondencji) 鈥撀爑艂atwi to聽i聽przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋. Wymogi podane w聽zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i聽nie聽wp艂ywaj膮 na聽skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z聽pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

9.聽Reklamacje, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 8聽niniejszego paragrafu, b臋d膮 rozpatrywane przez Sprzedawc臋 niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej ni偶聽w聽terminie 14聽dni kalendarzowych od聽dnia jej聽otrzymania. Odpowied藕 na聽reklamacj臋 zostanie wys艂ana na聽adres wskazany przez sk艂adaj膮cego reklamacj臋. Je艣li dane lub聽informacje podane w聽reklamacji b臋d膮 wymaga艂y uzupe艂nienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca zwr贸ci si臋聽do聽Klienta o uzupe艂nienie reklamacji we聽wskazanym zakresie.

搂聽3.聽Zasady korzystania ze聽sklepu internetowego

1.聽Klient zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
a)聽korzystania ze聽Sklepu internetowego w聽spos贸b zgodny z聽prawem, Regulaminem, zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, dobrymi obyczajami, maj膮c na聽uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i聽w艂asno艣ci intelektualnej Sprzedawcy oraz os贸b trzecich;
b) wprowadzania danych zgodnych ze聽stanem faktycznym, niewprowadzaj膮cych w聽b艂膮d lub nienaruszaj膮cych prawa os贸b trzecich;
c)聽korzystania z聽us艂ug i funkcjonalno艣ci udost臋pnianych przez Sprzedawc臋 w聽spos贸b niezak艂贸caj膮cy funkcjonowania Sprzedawcy i聽Sklepu Internetowego;
d)聽korzystania z聽wszelkich tre艣ci zamieszczonych w聽ramach Sklepu internetowego jedynie w聽zakresie u偶ytku osobistego.

2.聽Sprzedawca informuje, 偶e niedopuszczalne jest podejmowanie przez Klienta czynno艣ci, kt贸re mog艂yby destabilizowa膰 lub聽zak艂贸ca膰 dzia艂anie Sklepu internetowego lub聽utrudnia膰 dost臋p do聽Sklepu internetowego Sprzedawcy lub聽innym Klientom, jak聽r贸wnie偶 podejmowanie przez Klienta dzia艂a艅 takich jak umieszczanie w聽Sklepie internetowym lub聽rozsy艂anie za聽jego po艣rednictwem niezam贸wionej informacji handlowej.

3.聽W聽przypadku naruszenia przez Klienta przepis贸w prawa, postanowie艅 Regulaminu lub聽zasad Polityki Prywatno艣ci, a聽tak偶e w聽przypadku post臋powania przez Klienta w聽spos贸b utrudniaj膮cy prac臋 Sklepu internetowego lub聽uci膮偶liwy dla聽innych Klient贸w, Sprzedawca ma聽prawo pozbawi膰 Klienta prawa do聽korzystania ze聽Sklepu internetowego lub聽ograniczy膰 mu聽dost臋p do聽niekt贸rych funkcjonalno艣ci Sklepu internetowego.

4.聽W聽Sklepie Internetowym mog膮 by膰 organizowane Promocje na聽wybrane Produkty. O聽zasadach dotycz膮cych promocji decyduje Sprzedawca, podaj膮c je聽do聽wiadomo艣ci publicznej na聽stronie Sklepu internetowego.

5.聽Og艂oszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i聽inne informacje o聽Produktach, podane na聽stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczeg贸lno艣ci ich聽opisy, parametry techniczne i聽u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do聽zawarcia umowy w聽rozumieniu art. 71聽Kodeksu cywilnego.

搂聽4.聽Zasady zawierania umowy sprzeda偶y

1.聽Klient mo偶e z艂o偶y膰 Zam贸wienie w聽jeden z nast臋puj膮cych sposob贸w na聽Produkty znajduj膮ce si臋聽w asortymencie Sprzedawcy:
a)聽z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez Formularz Zakupu na聽stronie Sklepu internetowego;
b)聽z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez Formularz Zam贸wienia;

2.聽Wszystkie Produkty dost臋pne w聽Sklepie internetowym s膮聽oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od聽wad) oraz zgodne z obowi膮zuj膮cymi standardami i wymaganiami.

3.聽Zam贸wienia, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 1聽niniejszego paragrafu, mo偶na sk艂ada膰 7聽dni聽w聽tygodniu przez 24聽godziny na聽dob臋.

4.聽Zam贸wienia z艂o偶one w聽dni聽powszednie po聽godz. 16.00, w聽soboty i聽niedziele oraz 艣wi臋ta, b臋d膮 rozpatrywane nast臋pnego dnia roboczego.

5.聽W聽celu skutecznego z艂o偶enia Zam贸wienia w聽spos贸b, o聽kt贸rym mowa w聽ust. 1聽pkt. a)聽niniejszego paragrafu, konieczne jest:
a)聽dodanie Produktu do聽Koszyka,
b)聽prawid艂owe wype艂nienie przez Klienta dost臋pnego na聽stronie Sklepu internetowego Formularza Zakupu zawieraj膮cego dane do聽wysy艂ki Produktu,

c)聽dokonanie wyboru sposobu p艂atno艣ci,

d) zaakceptowania postanowie艅 Regulaminu oraz naci艣ni臋cie przycisku聽鈥瀂amawiam teraz鈥.

6.W celu skutecznego z艂o偶enia Zam贸wienia, o聽kt贸rym mowa w聽ust. 1聽pkt. b)聽niniejszego paragrafu, konieczne jest

a)聽prawid艂owe wype艂nienie przez Klienta dost臋pnego na聽stronie Sklepu internetowego Formularza Zakupu zawieraj膮cego dane do聽wysy艂ki Produktu,
b)聽dokonanie wyboru sposobu p艂atno艣ci,

c) zaakceptowania postanowie艅 Regulaminu oraz naci艣ni臋cie przycisku聽鈥瀂amawiam teraz鈥.

7.聽W聽trakcie sk艂adania Zam贸wienia, do聽momentu naci艣ni臋cia przycisku聽鈥瀂amawiam teraz鈥.聽 lub聽do聽momentu telefonicznego potwierdzenia przez Sprzedawc臋 kompletno艣ci z艂o偶onego przez Klienta zam贸wienia Klient ma聽mo偶liwo艣膰 modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w聽zakresie wyboru Produktu. W聽tym聽celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacji dost臋pnymi na聽danej stronie internetowej Sprzedawcy.

8.聽Po聽z艂o偶eniu Zam贸wienia, Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza z艂o偶enie Zam贸wienia przez Klienta Potwierdzenie z艂o偶enia Zam贸wienia przez Sprzedawc臋 nast臋puje poprzez przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci email, zawieraj膮ce potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia, na聽adres podany przez Klienta. Wiadomo艣膰 email, telefoniczne potwierdzenie, pisemne potwierdzenie, o聽kt贸rych mowa w聽zdaniu poprzedzaj膮cym, stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Sprzedawc膮, a聽Klientem.

9.聽Umow臋 sprzeda偶y traktuje si臋聽jako zawart膮 z聽chwil膮 otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci email lub聽pisemnego potwierdzenia zawarcia tej聽umowy.

10. Czas realizacji Zam贸wienia (skompletowanie Zam贸wienia i przygotowanie go聽do聽wysy艂ki) wraz z聽dostaw膮 wynosi od聽1聽do聽7聽dni聽roboczych i聽jest liczony w聽nast臋puj膮cy spos贸b:
a)聽w聽przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przy odbiorze 鈥撀爋d聽dnia zawarcia Umowy sprzeda偶y;
b)聽w聽przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci elektronicznej 鈥撀爋d聽dnia zaksi臋gowania wp艂aty w聽pe艂nej wysoko艣ci na聽rachunku bankowym Sprzedawcy.
11. Klient mo偶e dokona膰 zmian w聽Zam贸wieniu lub聽je聽anulowa膰 do聽momentu potwierdzenie z艂o偶enia Zam贸wienia przez Sprzedawc臋.

12. W聽przypadku braku dost臋pno艣ci zam贸wionych przez Klienta Produkt贸w na聽magazynie Sprzedawcy, Sprzedaj膮cy poinformuje o聽tym聽Klienta. W聽takiej sytuacji Klient mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na聽wyd艂u偶enie czasu realizacji Zam贸wienia lub聽zrezygnowa膰 z聽zam贸wionego Produktu albo z聽ca艂o艣ci Zam贸wienia. W聽przypadku braku dost臋pno艣ci Produkt贸w, szacowany czas realizacji Zam贸wienia ustalany jest indywidualnie z聽Klientem.

13. Niezb臋dnym elementem procedury sk艂adania Zam贸wienia jest zapoznanie si臋聽i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co聽Klient potwierdza zaznaczaj膮c odpowiednie pole przed finalizacj膮 Zam贸wienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w聽toku procedury sk艂adania Zam贸wienia uniemo偶liwia skorzystanie z聽mo偶liwo艣ci nabycia Produktu za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu.

14. Elementem procedury sk艂adania zam贸wienia jest r贸wnie偶 podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w聽formularzu zam贸wienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz zapoznania si臋聽przez Klienta z聽Klauzul膮 informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednak偶e konieczne w聽celu z艂o偶enia Zam贸wienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i聽nie聽jest konieczne do聽z艂o偶enia Zam贸wienia.

15. W聽formularzu zam贸wienia nale偶y wskaza膰:
1)聽imi臋 i聽nazwisko oraz adres Klienta,
2)聽numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres email) Klienta;

3)聽dane adresowe do聽przesy艂ki.

16. Informacja o聽ca艂kowitej warto艣ci zam贸wienia, kt贸ra obejmuje cen臋 Produktu, jest ka偶dorazowo podawana na聽stronie internetowej Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu w聽trakcie sk艂adania zam贸wienia, w聽tym聽tak偶e bezpo艣rednio przed i聽w聽chwili zatwierdzenia i聽z艂o偶enia przez Klienta zam贸wienia. S膮聽to聽ca艂kowite koszty, kt贸re Klient zobowi膮zany jest zap艂aci膰 wraz z聽nale偶nymi podatkami i聽kosztami dostarczenia Produktu.

17. W聽trakcie procedury sk艂adania zam贸wienia 鈥撀燼偶聽do聽momentu naci艣ni臋cia na聽przycisk 鈥瀂amawiam teraz鈥, Klient ma聽mo偶liwo艣膰 modyfikowania zam贸wienia w szczeg贸lno艣ci w聽zakresie wyboru Produktu, obszaru i聽sposobu dostarczenia Produktu, sposobu p艂atno艣ci, danych podanych w聽Formularzu Zam贸wienia.

18. Z艂o偶enie zam贸wienia nast臋puje przez naci艣ni臋cie przez Klienta na聽przycisk 鈥瀂amawiam teraz鈥. Zam贸wienie z艂o偶one po聽klikni臋ciu Zamawiam teraz poci膮ga za聽sob膮 obowi膮zek zap艂aty.

19. Klient, kt贸ry przy sk艂adaniu zam贸wienia wybra艂 p艂atno艣膰 z聽g贸ry, powinien ui艣ci膰 cen臋 oraz koszty dostarczenia Produktu w聽ci膮gu 7聽dni聽od聽otrzymania od聽Sprzedawcy wiadomo艣ci elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zam贸wienia i聽przyj臋cia zam贸wienia do聽realizacji. Je偶eli Klient nie聽dokona p艂atno艣ci w聽terminie 7聽dni聽od聽dnia potwierdzenia Zam贸wienia, Sprzedawca wezwie Klienta do聽dokonania p艂atno艣ci. W聽przypadku nieuiszczenia ca艂o艣ci wp艂aty w聽terminie wskazanym w聽wezwaniu, Sprzedawca ma聽prawo anulowa膰 Zam贸wienie, informuj膮c o聽tym聽Klienta za po艣rednictwem poczty elektronicznej, na聽adres email Klienta lub telefonicznie.

20. Klient, kt贸ry przy sk艂adaniu zam贸wienia wybra艂 p艂atno艣膰 przy odbiorze zam贸wionego Produktu (p艂atno艣膰 za聽pobraniem), zobowi膮zany jest do聽dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki zawieraj膮cej zam贸wiony Produkt.

21. 艢wiadczenie przez Sprzedawc臋 Us艂ug Elektronicznych w聽zakresie umo偶liwienia Klientom sk艂adania zam贸wie艅 na聽Produkty oferowane przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Strony Internetowej i聽Formularza Zakupu jest nieodp艂atne. Us艂uga ulega zako艅czeniu bezpo艣rednio po zrealizowaniu zam贸wienia przez Sprzedawc臋 albo z聽chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania przez Klienta sk艂adania zam贸wienia za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu.

搂聽5.聽ceny produkt贸w

1.聽Ceny Produkt贸w prezentowanych na聽stronach internetowych Formularza Zam贸wienia wyra偶one s膮聽w聽z艂otych polskich i聽s膮聽cenami brutto, tj. zawieraj膮 podatki, w聽tym聽podatek od聽Produkt贸w i聽us艂ug (VAT).

2.聽Ceny Produkt贸w podane w聽Sklepie internetowym albo w聽Formularzu Zam贸wienia nie聽zawieraj膮 koszt贸w dostarczenia Produktu. Koszty dostarczenia zam贸wionego Produktu s膮聽ka偶dorazowo podawane w聽Formularzu Zakupu albo w聽Formularza Zam贸wienia w聽trakcie sk艂adania zam贸wienia, tym聽tak偶e bezpo艣rednio przed i聽w聽chwili zatwierdzenia i聽z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia i uwzgl臋dniane s膮聽w聽ca艂kowitej warto艣ci zam贸wienia. Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia obejmuje cen臋 Produktu oraz koszty jego dostarczenia. O聽艂膮cznej kwocie Zam贸wienia uwzgl臋dniaj膮cej koszty dostawy, Klient informowany jest ka偶dorazowo przed z艂o偶eniem Zam贸wienia i聽w聽emailu potwierdzaj膮cym z艂o偶enie Zam贸wienia.

3.聽Informacje o聽cenie Produktu, cechach oraz istotnych w艂a艣ciwo艣ciach Produktu dost臋pne s膮聽na聽w聽Sklepie Internetowym albo w聽Formularzu Zam贸wienia i zamieszczone s膮聽przy prezentowanym Produkcie.

4.聽Do聽ka偶dego Zam贸wienia do艂膮czany jest Dow贸d zakupu.

5.聽Ceny Produkt贸w podane na聽stronach internetowych Formularza Zam贸wienia obowi膮zuj膮 jedynie przy sk艂adaniu zam贸wie艅 za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia i聽mog膮 obejmowa膰 oferty promocyjne albo dodatkowe rabaty aktualizowane po聽wpisaniu kodu rabatowego.

6.聽Ceny Produkt贸w prezentowanych na聽stronach internetowych Formularza Zam贸wienia mog膮 ulega膰 zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie聽ma聽wp艂ywu na聽Zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w聽偶ycie zmiany ceny.

搂聽6.聽Sposoby zap艂aty ceny za聽zam贸wiony produkt oraz op艂at za dostarczenie zam贸wionego produktu

1.聽Aktualnie dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w聽tym elektronicznych prezentowane do聽wyboru na聽pocz膮tku procedury sk艂adania zam贸wienia, przed dokonaniem z艂o偶enia zam贸wienia i聽s膮聽to:
a.聽P艂atno艣膰 za聽pobraniem przy odbiorze przesy艂ki.
b.聽P艂atno艣ci elektroniczne za po艣rednictwem PayU w聽tym realizowane za聽jej po艣rednictwem:

-聽P艂atno艣膰 kart膮 kredytow膮,

-聽Blik,

-聽Google Pay,

2.聽P艂atno艣ci mog膮 by膰聽realizowane za po艣rednictwem systemu PayU.pl, obs艂ugiwanego przez PayU S.A. z聽siedzib膮 w聽Poznaniu (60324), ul. Marceli艅ska 90, KRS聽nr聽0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 oraz Firma PayPal (Europe) S.脿 r.l. et聽Cie, S.C.A. (zarejestrowana w聽R.C.S. Luxembourg pod聽numerem B聽118 349), z聽oficjaln膮 siedzib膮 w Luksemburgu, L2449, posiada w聽Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na聽prowadzenie dzia艂alno艣ci w聽formie instytucji kredytowej w聽rozumieniu artyku艂u 2聽ustawy o聽sektorze finansowym z聽5聽kwietnia 1993 roku (z p贸藕niejszymi zmianami).

3.聽P艂atno艣ci za po艣rednictwem systemu PayU.pl, w聽zale偶no艣ci od聽ich dost臋pno艣ci, kt贸re dokonywane s膮聽na聽zasadach okre艣lonych aktualnie dla聽tych sposob贸w p艂atno艣ci przez obs艂uguj膮ce je聽podmioty, mog膮 dokonywa膰 wy艂膮cznie osoby uprawnione do pos艂ugiwania si臋聽danym instrumentem p艂atniczym, w聽oparciu o聽kt贸ry nast臋puje realizacja p艂atno艣ci za po艣rednictwem ww. system贸w; w szczeg贸lno艣ci dan膮 kart膮 p艂atnicz膮 mo偶e pos艂ugiwa膰 si臋聽wy艂膮cznie jej聽uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A., b膮d藕 przypadki nadu偶y膰 b臋d膮 zg艂aszane do聽w艂a艣ciwych organ贸w 艣cigania.

搂聽7.聽Dostawa

1.聽Dostawa odbywa si臋聽przesy艂k膮 kuriersk膮 pod聽adres wskazany przez Klienta w聽trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

2.聽Standardowa dostawa Produktu ogranicza si臋聽do聽terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i聽odbywa si臋聽za po艣rednictwem:

a)聽 Kurier DHL w聽terminie ka偶dorazowo wskazanym w聽 Formularzu Zm贸wienia,

b)聽Kurier DHL parcelshop

c)聽Przesy艂ka paczkomatowa Inpost,

d)聽聽Pharmalink -聽kurier farmaceutyczny, ,聽w聽terminie ka偶dorazowo wskazanym w聽 Formularzu Zm贸wienia

e)聽Kurier FX聽Couriers, w聽terminie ka偶dorazowo wskazanym w聽 Formularzu Zm贸wienia z zastrze偶eniem 偶e聽jest dost臋pna przy spe艂nieniu warunk贸w wskazanych w聽ust 10聽poni偶ej.

3.聽Dostawa Produkt贸w poza granic臋 Rzeczpospolitej Polskiej odbywa si臋聽za po艣rednictwem firmy kurierskiej DHL聽 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do聽zmiany us艂ugodawcy dostarczaj膮cego przesy艂k臋.

4.聽Dostawy Produktu s膮聽realizowane w聽dni聽powszednie.

5.聽Koszty dostawy ponosi Klient.

6.聽Koszty dostawy i聽termin dostawy na聽terytorium Rzeczpospolitej Polskiej opisane s膮聽w聽Formularzu Zakupu albo Formularzu Zam贸wienia.

7.聽W聽przypadku dostawy Produkt贸w poza granic臋 Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy jest ka偶dorazowo ustalany indywidualnie z聽Klientem przed zwarciem umowy.

8.聽Sprzedawca zobowi膮zuje si臋聽dostarczy膰 Klientowi Produkty wolne od聽wad.

9.聽Klient zobowi膮zuje si臋聽do聽odebrania dostarczonego Produktu.

10. Dostawa za po艣rednictwem FX聽Couriers jest dost臋pna pod warunkiem spe艂nienia 艂膮cznie nast臋puj膮cych warunk贸w:
a)聽adres dor臋czenia posiada kod pocztowy zaczynaj膮cy si臋 od聽00, 01, 02, 03聽lub 04.
b)聽jest dost臋pna wy艂膮cznie dla zam贸wie艅 op艂aconych za po艣rednictwem serwis贸w PayU i聽PayPal.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do聽czasowego wy艂膮czenia wybranych metod dostawy.

搂聽8.聽Prawo odst膮pienia od聽umowy

1.聽Zgodnie z聽art. 27聽ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (Dz. U.聽z聽2017 r.聽poz. 683 z聽p贸藕n. zm.) Konsument, a聽tak偶e osoby fizyczne zawieraj膮ce umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z聽tre艣ci tej umowy wynika, 偶e聽nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z聽przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na聽podstawie przepis贸w o聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej mo偶e w聽terminie 14聽dni聽odst膮pi膰 od聽tej聽umowy bez聽podawania jakiejkolwiek przyczyny i聽bez聽ponoszenia koszt贸w, z聽wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w聽punkcie 7聽i聽punkcie 8聽poni偶ej.

2.聽Bieg terminu do聽odst膮pienia od聽umowy rozpoczyna si臋:

1)聽dla聽umowy, w聽wykonaniu kt贸rej Sprzedawca wydaje Produkt, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jego w艂asno艣ci (np. umowa sprzeda偶y) 鈥撀爋d聽obj臋cia Produktu w聽posiadanie przez Konsumenta Konsument lub聽 podmiot wskazany w聽ust 1聽lub聽wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶聽przewo藕nik, a聽w聽przypadku umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮聽dostarczane osobno, partiami lub聽w聽cz臋艣ciach 鈥撀爋d聽obj臋cia w聽posiadanie ostatniego Produktu, partii lub聽cz臋艣ci,

2)聽dla聽pozosta艂ych um贸w 鈥撀爋d聽dnia zawarcia umowy.

3.聽Konsument lub聽 podmiot wskazany w聽ust. 1聽mo偶e odst膮pi膰 od聽umowy informuj膮c Sprzedawc臋 o聽swojej decyzji o聽odst膮pieniu od聽umowy w聽drodze jednoznacznego o艣wiadczenia na聽przyk艂ad przez wys艂anie na聽adres:
a)聽Tradycyjnie na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok聽200 15003 Bia艂ystok,
b) Elektronicznie na聽adres korespondencji emailowej: kontakt@healthlabs.pl O艣wiadczenie o聽odst膮pieniu od聽umowy mo偶na z艂o偶y膰 korzystaj膮c z聽formularza odst膮pienia od聽umowy, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr聽1聽do聽niniejszego Regulaminu, jednak nie聽jest to obowi膮zkowe.

4.聽Do聽zachowania terminu do聽odst膮pienia od聽umowy wystarczy wys艂anie informacji dotycz膮cej wykonania przys艂uguj膮cego prawa odst膮pienia od聽umowy przed up艂ywem terminu do聽odst膮pienia od聽umowy.

5.聽W聽przypadku odst膮pienia od聽umowy zawartej na聽odleg艂o艣膰, umow臋 uwa偶a si臋聽za聽niezawart膮. Je艣li Klient b臋d膮cy Konsumentem lub聽 podmiot wskazany w聽ust 1聽z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o聽odst膮pieniu od聽umowy zanim Sprzedawca przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.

6.聽W聽przypadku odst膮pienia od聽umowy, Konsument lub聽 podmiot wskazany w聽ust 1聽ma聽obowi膮zek zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej jednak ni偶聽w聽terminie 14聽dni聽od聽dnia, w聽kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedawc臋 o聽odst膮pieniu od聽umowy. Do聽zachowania terminu wystarczy, je艣li聽 Produkt zostanie odes艂any przed up艂ywem 14- dniowego terminu na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok聽200 15003 Bia艂ystok, z聽dopiskiem 鈥瀂wrot鈥.

7.聽Konsument zobowi膮zany jest ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu.

8.聽W聽przypadku odst膮pienia od聽umowy Sprzedawca niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej ni偶聽w聽terminie 14聽dni聽od聽dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta lub聽 podmiotu wskazanego w聽ust 1聽odst膮pieniu od聽umowy, zwr贸ci wszystkie otrzymane od聽niego p艂atno艣ci.

9.聽Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przez Sprzedawc臋 przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakich u偶y艂 Konsument lub podmiot wskazany w聽ust 1聽chyba 偶e聽podmiot ten wyra藕nie zgodzi艂 si臋聽na聽inny spos贸b zwrotu p艂atno艣ci.

10. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋聽ze聽zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od聽Konsumenta lub podmiotu wskazanego w聽ust 1聽do聽chwili otrzymania Produktu z聽powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiotu wskazanego w聽ust 1聽dowodu odes艂ania Produktu, w聽zale偶no艣ci od聽tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

11. Konsument lub podmiotu wskazanego w聽ust 1聽ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z聽niej w聽spos贸b inny ni偶聽by艂o to聽konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z聽art. 38聽ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 roku o聽prawach konsumenta (Dz. U.聽z聽2017 r., poz. 68聽z聽p贸藕n. zm.), prawo odst膮pienia od聽umowy zawartej na聽odleg艂o艣膰 nie聽przys艂uguje Konsumentowi lub podmiotowi wskazanemu w聽ust 1聽w聽odniesieniu do聽um贸w:
1)聽o聽艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w聽pe艂ni us艂ug臋 za聽wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e聽po聽spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od聽umowy;
2)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub聽s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub聽maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do聽u偶ycia;
4)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po聽otwarciu opakowania nie聽mo偶na zwr贸ci膰 ze聽wzgl臋du na聽ochron臋 zdrowia lub聽ze聽wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
5)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮聽rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze聽wzgl臋du na聽sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z聽innymi rzeczami.

搂聽9.聽Procedura rozpatrywania reklamacji

1.聽Sprzedawca jest zobowi膮zany do dostarczenia Klientom Produktu bez聽wad聽fizycznych i聽prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klient贸w odpowiedzialno艣膰 za聽wady Produktu na聽zasadach okre艣lonych w聽przepisach ustawy z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.聽z聽2018, poz. 1025 z聽p贸藕n. zm.), w szczeg贸lno艣ci w聽art. 556 i聽nast臋pnych Kodeksu cywilnego.

2.聽Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta
a)聽Tradycyjnie na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok聽200 15003 Bia艂ystok,
b) Elektronicznie na聽adres korespondencji emailowej: kontakt@healthlabs.pl
3.聽Wskazane jest, aby聽zg艂oszenie reklamacji zawiera艂o w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i聽nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres email), na聽kt贸ry ma聽zosta膰 wys艂ana odpowied藕 na聽reklamacj臋, je艣li Klient 偶yczy sobie otrzyma膰 odpowied藕 na聽reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej, dat臋 nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dok艂adny opis wady oraz dat臋 jej stwierdzenia, 偶膮danie Klienta, a聽tak偶e preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o聽sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze聽zg艂oszeniem reklamacji nale偶y dostarczy膰 Sprzedawca dow贸d zakupu Produktu. Mo偶e to聽by膰聽na聽przyk艂ad kopia paragonu lub聽kopia faktury, wydruk z聽karty p艂atniczej albo inny dow贸d. Powy偶sza tre艣膰 dotycz膮ca zg艂oszenia reklamacji stanowi jedynie przyk艂ad, z聽kt贸rego Klient nie聽musi korzysta膰, i聽nie聽wp艂ywa na聽skuteczno艣膰 reklamacji zg艂oszonych z聽pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

4.聽Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z聽tytu艂u r臋kojmi, jest zobowi膮zany na聽koszt Sprzedawcy dostarczy膰 wadliwy Produkt do聽Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok聽200 15003 Bia艂ystok.

5.聽Sprzedawca rozpatrzy i聽ustosunkuje si臋聽do聽reklamacji niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej ni偶聽w聽terminie 14聽dni聽od聽dnia z艂o偶enia reklamacji. O聽sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z聽danymi wskazanymi w聽zg艂oszeniu reklamacji.
6.聽Reklamacja dotycz膮ca us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 powinna zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci: opis sprawy, kt贸rej dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres email) podany w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu oraz adres poczty elektronicznej (adres email) lub聽adres do korespondencji, na聽kt贸ry ma聽zosta膰 wys艂ana odpowied藕 na聽reklamacj臋, je艣li Klient 偶yczy sobie otrzyma膰 odpowied藕 na聽reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty lub聽poczty elektronicznej na聽adres, kt贸ry jest inny ni偶聽adres poczty elektronicznej (adres email) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub聽w聽Formularzu Zam贸wienia, a聽tak偶e preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o聽sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powy偶sza tre艣膰 dotycz膮ca zg艂oszenia reklamacji stanowi jedynie przyk艂ad, z聽kt贸rego Klient nie聽musi korzysta膰, i聽nie聽wp艂ywa na聽skuteczno艣膰 reklamacji zg艂oszonych z聽pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o聽sposobie jej rozpatrzenia nast膮pi niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej ni偶聽w聽terminie 14聽dni聽od聽daty z艂o偶enia reklamacji. O聽sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z聽danymi wskazanymi w聽zg艂oszeniu reklamacji.

7.聽W聽przypadku wyst膮pienia ewentualnych brak贸w w聽z艂o偶onej reklamacji, Sprzedawca zwr贸ci si臋聽do聽Klienta o聽ich uzupe艂nienie zgodnie z聽danymi adresowymi wskazanymi w聽zg艂oszeniu reklamacji.

搂聽10. Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅

1.聽Szczeg贸艂owe informacje o pozas膮dowych sposobach rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅, a聽tak偶e zasady dost臋pu do聽tych procedur dost臋pne s膮聽w聽siedzibach oraz na聽stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do聽kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, wojew贸dzkich inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www. uokik.gov.pl/sprawy indywidualne.php.

2.聽Klient posiadaj膮cy status Konsumenta lub聽 podmiotu wskazany w聽搂聽8聽ust 1聽mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w聽sprawie rozwi膮zania indywidulanego sporu mi臋dzy Konsumentem a聽Sprzedawca, korzystaj膮c z聽bezp艂atnej pomocy prawnej miejskiego lub聽powiatowego rzecznika konsument贸w albo organizacji spo艂ecznej, do聽kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, m.in. Federacji Konsument贸w 鈥撀燼dres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

3.聽W聽rozwi膮zaniu indywidulanego sporu i聽skargi konsumenckiej zwi膮zanych z聽transakcj膮 transgraniczn膮 pomaga tak偶e Sie膰 Europejskich Centr贸w Konsumenckich. Adresy tych instytucji dost臋pne s膮聽na聽stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4.聽Klient b臋d膮cy Konsumentem lub聽 podmiotu wskazany w聽搂聽8聽ust 1聽posiada mi臋dzy innymi nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowego rozwi膮zania sporu:

1)聽zwr贸cenie si臋聽do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z聽wnioskiem o聽wszcz臋cie post臋powania w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zania sporu mi臋dzy Konsumentem lub聽 podmiotem wskazanym w聽搂聽8聽ust 1聽a聽Sprzedawca przez umo偶liwienie zbli偶enia stanowisk stron w聽celu rozwi膮zania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwi膮zania sporu,
2)聽uprawniony jest do聽zwr贸cenia si臋聽do聽sta艂ego s膮du polubownego dzia艂aj膮cego przy wojew贸dzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z聽wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z聽zawartej umowy sprzeda偶y.

5.聽Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do聽prowadzenia post臋powania w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w聽zakresie prowadzenia post臋powania w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich oraz organizowania i聽prowadzenia sta艂ych s膮d贸w polubownych wykonuj膮 w艂a艣ciwi miejscowo wojew贸dzcy
inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojew贸dzkich inspektor贸w Inspekcji Handlowej oraz sta艂ych s膮d贸w polubownych wraz z聽adresami ich聽stron internetowych znajduje si臋聽na聽stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w pod聽adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6.聽Wykaz instytucji zajmuj膮cych si臋聽pozas膮dowym rozwi膮zywaniem spor贸w konsumenckich wraz z聽informacj膮 o聽rodzaju spraw, jakimi poszczeg贸lne podmioty si臋聽zajmuj膮 dost臋pny jest na聽stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w pod聽adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w dzia艂a r贸wnie偶 punkt kontaktowy do聽spraw pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich oraz internetowego systemu rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich, do聽zada艅 kt贸rego nale偶y mi臋dzy innymi udzielanie pomocy Konsumentom w聽sprawach dotycz膮cych pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich, w szczeg贸lno艣ci w
sprawach spor贸w wynikaj膮cych z transgranicznych um贸w zawieranych z konsumentami.

7.聽Konsument lub聽 podmiot wskazany w聽搂聽8聽ust 1聽mo偶e skorzysta膰 z聽platformy internetowego systemu rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) Nr聽524/2013 z聽dnia 21聽maja 2013 r.聽w聽sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr聽2006/2004 i聽dyrektywy 2009/22/WE (rozporz膮dzenie w聽sprawie ODR聽w聽sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR聽ma聽u艂atwia膰 niezale偶ne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozas膮dowe rozstrzyganie przez Internet spor贸w mi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami dotycz膮cych zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowych um贸w sprzeda偶y lub聽um贸w o聽艣wiadczenie us艂ug zawieranych mi臋dzy konsumentami mieszkaj膮cymi w聽Unii Europejskiej a przedsi臋biorcami maj膮cymi siedzib臋 w聽Unii Europejskiej. Poni偶ej zamieszczamy 艂膮cze elektroniczne do聽platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Skorzystanie z聽dost臋pnych pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅 jest mo偶liwe po聽zako艅czeniu procedury reklamacyjnej i聽ma聽charakter dobrowolny -聽obie strony musz膮 wyrazi膰 zgod臋 na post臋powanie. Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na聽udzia艂 w post臋powaniu w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w z Konsumentami lub聽 podmiotem wskazanym w聽搂聽8聽ust 1.

搂聽11. Dane osobowe i聽polityka prywatno艣ci

1. Administratorem danych osobowych Klient贸w jest Sprzedawca, zwany w聽niniejszym paragrafie jako ADO.

2.聽W聽sprawach zwi膮zanych z聽ochron膮 danych osobowych, Klient mo偶e skontaktowa膰 si臋聽z聽Email kontakt@healthlabs.pl Tradycyjnie: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok聽200 15003 Bia艂ystok; kontakt@healthlabs.pl albo telefonicznie 48聽85聽733 91聽64聽(pn.-pt. 8:00 鈥撀16:00).

3. Przetwarzamy dane osobowe w聽celu:
a)聽wykonania zawartej umowy, a聽tak偶e dla聽cel贸w wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na聽ADO聽na聽podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, oraz przepis贸w podatkowych i聽z聽zakresu rachunkowo艣ci 鈥攏p. wystawienia faktury tj. na聽podstawie art. 6聽ust聽1聽lit聽b聽i聽c聽RODO czyli Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27聽kwietnia 2016 r.聽w聽sprawie ochrony os贸b
fizycznych w聽zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i聽w聽sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.,
b)聽realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO聽na聽podstawie art. 6聽ust. 1聽lit聽f聽RODO, kt贸ry to聽interes polega na:
-聽dochodzeniu lub聽obronie przed roszczeniami 鈥撀爊aszym prawnie uzasadnionym interesem jest ewentualne ustalenie lub聽dochodzenie roszcze艅 lub聽obrona przed roszczeniami,
- zagwarantowaniu bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug sprzeda偶y 鈥撀爊aszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpiecze艅stwa prowadzenia us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮),
-聽marketingu i聽promocji w艂asnych produkt贸w lub聽us艂ug ADO polegaj膮cych na聽kierowaniu emailowych powiadomie艅 o interesuj膮cych ofertach lub聽tre艣ciach, kt贸re w聽niekt贸rych przypadkach zawieraj膮 informacje handlowe oraz prowadzenie innego rodzaju dzia艂a艅 zwi膮zanych z marketingiem bezpo艣rednim towar贸w i聽us艂ug (przesy艂anie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮) 鈥撀爌rawnie uzasadniony interes polega na聽marketingu bezpo艣rednim produkt贸w i聽us艂ug w艂asnych. W聽celu realizowania dzia艂a艅 marketingowych ADO聽w聽niekt贸rych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, 偶e聽dzi臋ki automatycznemu przetwarzaniu danych ADO聽dokonuje oceny wybranych czynnik贸w dotycz膮cych os贸b fizycznych w聽celu analizy ich聽zachowania lub聽stworzenia prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowa艅 zwi膮zanych z聽ofert膮 ADO.
-聽analizie satysfakcji klient贸w 鈥撀爊aszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie najwy偶szej jako艣ci obs艂ugi Klienta oraz jako艣ci produkt贸w,
c)聽wysy艂ania informacji handlowych i聽komunikacji telefonicznej w聽celu marketingu bezpo艣redniego 鈥撀爅e偶eli udzielona zostanie na聽to聽odr臋bna zgoda 鈥撀燼rt. 6聽ust聽1聽lit聽a)聽RODO.
4.聽Dane osobowe przetwarzane w聽celach wskazanych w聽ust. 3聽powy偶ej b臋d膮 przechowywane do聽up艂ywu okresu przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych z聽zawartej umowy, w聽tym聽zwi膮zanych z聽umow膮 roszcze艅 podatkowych 鈥撀爈ecz nie聽d艂u偶ej ni偶聽przez 6聽lat. W聽zakresie, w聽jakim dane przetwarzane s膮聽w聽celu kierowania tre艣ci marketingowych, b臋d膮 one przetwarzane do聽czasu wycofania zgody lub聽wniesienia
sprzeciwu wzgl臋dem takiego przetwarzania.

5.聽Dane nie聽b臋d膮 przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom odpowiedzialnym za聽obs艂ug臋 system贸w informatycznych s艂u偶膮cych do聽艣wiadczenia us艂ug, podmiotom, takim jak聽operatorzy pocztowi, kurierzy, banki i聽operatorzy p艂atno艣ci, agencjom marketingowym (w聽zakresie us艂ug marketingowych), naszym wsp贸艂pracownikom, w聽tym podwykonawcom, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi prawne na聽rzecz ADO.

6.聽Ka偶demu podmiotowi, kt贸rych ADO聽dane osobowe przetwarza przys艂uguje prawo:
a)聽dost臋pu do聽tre艣ci danych osobowych, w聽tym聽偶膮dania wydania ich聽kopii
b)聽prawo 偶膮dania sprostowania,
c)聽prawo do聽偶膮dania usuni臋cia danych osobowych (prawo do聽bycia zapomnianym),
d)聽prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e)聽prawo do przenoszenia danych osobowych do聽innego administratora.
f)聽prawo cofni臋cia zgody 鈥撀爓ycofanie zgody nie聽wp艂ywa na聽zgodno艣膰 z聽prawem przetwarzania
dokonanego przed wycofaniem zgody.

7.聽Ka偶demu podmiotowi, kt贸rych ADO聽dane osobowe przetwarza przys艂uguje prawo wniesienia skargi do聽Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
8.聽Ka偶demu podmiotowi, kt贸rych ADO聽dane osobowe przetwarza prawo wniesienia sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych osobowych w聽celu kierowania do聽Pani/Pana tre艣ci marketingowych. Ponadto wzgl臋dem przetwarzania danych osobowych dla聽cel贸w wynikaj膮cych z聽prawnie usprawiedliwionych interesie ADO聽鈥撀爋pisanym w聽ust聽3聽lit. B)聽powy偶ej przys艂uguje prawo wniesienia sprzeciwu z聽przyczyn zwi膮zanych z聽szczeg贸ln膮 sytuacj膮.

9.聽Podanie przez Pana/Pani膮 danych osobowych jest dobrowolne ale聽niezb臋dne dla聽wykonania umowy sprzeda偶y. Podani danych osobowych w聽celach marketingowych jest dobrowolne.

搂聽12. Pliki cookies

1.聽Pliki cookies zbieraj膮 dane dotycz膮ce korzystania z聽Formularza, a聽ich聽g艂贸wnym celem jest u艂atwienie korzystania z聽Formularza Zam贸wienia, dostosowywanie stron Serwisu do聽potrzeb i聽oczekiwa艅 danego U偶ytkownika, kt贸ry korzysta z聽Formularza Zam贸wienia albo Sklepu internetowego (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu U偶ytkownik贸w.

2.聽Pliki cookies s膮 wykorzystywane w聽Serwisie za聽zgod膮 U偶ytkownika. Zgodna mo偶e zosta膰 wyra偶ona przez U偶ytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczeg贸lno艣ci przegl膮darki internetowej, zainstalowanego w聽urz膮dzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez U偶ytkownika do przegl膮dania zawarto艣ci Serwisu.

3.聽U偶ytkownik Serwisu mo偶e r贸wnie偶 w聽ka偶dym czasie ograniczy膰 lub聽wy艂膮czy膰 cookies w聽swojej przegl膮darce przez takie jej聽ustawienia, aby聽blokowa艂a cookies lub聽ostrzega艂a U偶ytkownika przed zapisaniem pliku cookies na聽urz膮dzeniu, z聽kt贸rego korzysta do przegl膮dania zawarto艣ci Formularza Zam贸wienia. W聽takim przypadku mo偶e si臋聽jednak zdarzy膰, 偶e聽korzystanie z聽Formularza zam贸wienia, b臋dzie mniej wydajne, a聽w聽pewnych przypadkach niemo偶liwe.

4.聽Wi臋cej o聽technologii plik贸w cookies w聽Polityce Prywatno艣ci.

搂聽13. Postanowienia ko艅cowe

1.聽Umowy zawierane za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu zawierane s膮聽w聽j臋zyku polskim.

2.聽Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klient贸w przewidziane w聽przepisach obowi膮zuj膮cego prawa, a聽w szczeg贸lno艣ci przewidziane w聽przepisach ustawy z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.聽z聽2018, poz. 1025 z聽p贸藕n. zm.) oraz ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (DZ. U.聽z聽2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie聽maj膮 na聽celu ograniczy膰 lub聽wy艂膮czy膰 jakichkolwiek praw Klient贸w wynikaj膮cych z聽przepis贸w prawa.

3.聽Niniejszy Regulamin dost臋pny jest nieodp艂atnie w聽Sklepie Internetowym oraz na聽stronie internetowej Formularza Zam贸wienia w聽zak艂adce 鈥濺egulamin鈥. Regulamin jest udost臋pniony na聽wy偶ej wskazanej stronie internetowej w聽formie, kt贸ra umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i聽utrwalanie tre艣ci niniejszego Regulaminu za聽pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋聽Klient.

4.聽Utrwalenie, zabezpieczenie i udost臋pnienie tre艣ci umowy zawartej za po艣rednictwem Sklepu internetowego nast臋puje przez przes艂anie Klientowi na聽adres poczty elektronicznej podany w聽ramach transakcji dokonywanej w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu tre艣ci zawartej umowy.

5.聽O聽tre艣ci zmian Regulaminu ka偶dy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w聽domenie Sprzedaj膮cego wiadomo艣ci o聽zmianie Regulaminu, zawieraj膮cej zestawienie zmian Regulaminu i聽utrzymanie tej聽informacji przez okres co聽najmniej 14聽kolejnych dni kalendarzowych.

6.聽W聽przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i聽zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w聽偶ycie zmiany Regulaminu b臋d膮 realizowane zgodnie z聽Regulaminem w聽brzmieniu obowi膮zuj膮cym w聽dniu zawarcia umowy i聽z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta.

7.聽W聽sprawach nieuregulowanych w聽niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.聽z聽2017, poz. 459 z聽p贸藕n. zm.), a聽w聽przypadku Klient贸w b臋d膮cych Konsumentami tak偶e przepisy ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (DZ. U.聽z聽2017 r., poz. 683).

8.聽Regulamin dost臋pny jest w聽wersji elektronicznej na聽stronie healthlabs.pl (zak艂adka 鈥濺egulamin鈥) i聽obowi膮zuje w聽niniejszej wersji od聽1.01.2021 r.聽Regulamin obowi膮zuj膮cy do聽dnia 31.12.2020 r.聽znajduje si臋 na聽stronie Healthlabs.pl (zak艂adka "Regulamin", punkt "Wersja Regulaminu obowi膮zuj膮ca do聽31聽grudnia 2020").

9. Za艂膮cznikami do聽Regulaminu s膮:
Wz贸r formularza odst膮pienia od聽umowy, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr聽1聽do聽Regulaminu. 9.聽Niniejszy Regulamin wchodzi w聽偶ycie z聽dniem 5.11.2019 r.聽i聽obowi膮zuje do聽um贸w zawartych od聽tego dnia.

Za艂膮cznik nr聽1

Wz贸r formularza odst膮pienia od聽umowy

Wersja Regulaminu obowi膮zuj膮ca do聽31聽grudnia 2020

搂聽1. Postanowienia wst臋pne

1. Us艂ugodawc膮, a jednocze艣nie Sprzedawc膮 jest:
Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽(dawniej: Health Labs Sp. z聽o.o.)聽z聽siedzib膮 w聽Bia艂ymstoku [ul. Sienkiewicza 81/3/200 15鈥003 Bia艂ystok] adres poczty elektronicznej email kontakt@healthlabs.pl, numer telefonu kontaktowego 48聽85聽733 91聽64聽(op艂ata jak za聽po艂膮czenie standardowe wg. cennika w艂a艣ciwego operatora). wpisana do聽Krajowego Rejestru S膮dowego Rejestru Przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy w聽Bia艂ymstoku XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 851383, NIP 9662131622.

2.聽Sprzeda偶 prowadzona jest przez Sprzedawc臋:
a)聽poprzez dedykowane sprzeda偶owe landing pages w聽domenie healthlabs.pl zawieraj膮cy formularz zam贸wienia,
b)聽w聽sklepie internetowym healthlabs.pl

3.聽Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 suplement贸w diety, kt贸re w聽艣wietle ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i聽偶ywienia (Dz.U. 2006 nr聽171, poz. 1225 ze聽zm.) nie stanowi膮 produktu leczniczego, a聽艣rodki spo偶ywcze w聽formie: p艂yn贸w, kapsu艂ek, dra偶etek, tabletek, saszetek z聽proszkiem i聽w聽innych podobnych postaciach. Ich celem jest wy艂膮cznie uzupe艂nienie diety Klienta o聽sk艂adniki mineralne, witaminy, lub inne substancje wykazuj膮ce efekt od偶ywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedawc臋 nie stanowi膮 zast臋pstwa dla produkt贸w leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.

4.聽Definicje:
a)聽Dzie艅 roboczy 鈥撀爅eden dzie艅 od poniedzia艂ku do聽pi膮tku z聽wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od聽pracy;
b)聽Formularz Zam贸wienia 鈥撀燯s艂uga Elektroniczna, opis i聽prezentacja Produktu zawieraj膮cy aktywne pola umo偶liwiaj膮ce Klientowi z艂o偶enie Zam贸wienia na聽Produkty Sprzedawcy w聽domenie healthlabs.pl oraz okre艣laj膮cy warunki Umowy Sprzeda偶y, w聽tym sposoby dostawy i聽p艂atno艣ci;
c)聽Formularz Zakupu 鈥撀燯s艂uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w聽domenie sklepu internetowego healthlabs.pl umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w聽tym sposobu dostawy i聽p艂atno艣ci;
d)聽Klient 鈥撀爐o聽osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do聽czynno艣ci prawnych, a聽w聽wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do聽czynno艣ci prawnych; albo osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮; -聽kt贸ra zawar艂a lub zamierza zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y ze聽Sprzedawc膮 lub kt贸ra korzysta lub zamierza korzysta膰 z聽Us艂ugi Elektronicznej;
e)聽Konsument 鈥撀燢lient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, kt贸ra dokonuje czynno艣ci prawnej ze聽Sprzedawc膮 niezwi膮zanej bezpo艣rednio z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, w szczeg贸lno艣ci kt贸ra sk艂ada zam贸wienie w聽Sklepie;
f)聽Sklep internetowy -聽sklep internetowy dost臋pny pod adresem internetowym: healthlabs.pl w聽kt贸rym 艣wiadczone s膮聽Us艂ugi Elektroniczne;

g)聽Produkt 鈥撀燿ost臋pna w聽Sklepie Internetowym albo produkt opisany w聽Formularzu Zam贸wienia przez Sprzedawc臋, rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a聽Sprzedawc膮;
h)聽Czas realizacji zam贸wienia 鈥撀爈iczba dni roboczych, w聽kt贸rych Sprzedawca skompletuje zam贸wienie z艂o偶one przez Klienta, powierzy zam贸wiony Produkt przewo藕nikowi oraz dostarczy zam贸wiony Produkt za po艣rednictwem przewo藕nika do聽miejsca wskazanego przez Klienta w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu zakupu;

i)聽Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, z艂o偶one za po艣rednictwem Formularza zam贸wienia albo Formularza Zakupu okre艣laj膮ce: rodzaj i聽ilo艣膰 Produktu znajduj膮cego opisanego w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu w聽chwili sk艂adania zam贸wienia, spos贸b zap艂aty, spos贸b dostarczenia Produktu, miejsce dostarczenia Produktu oraz dane Klienta, stanowi膮ce z艂o偶enie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu Produkt贸w b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia;

j)聽Kodeks Cywilny 鈥撀爑stawa kodeks cywilny z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽(tj. dnia 10聽maja 2018 r.聽Dz.U. z聽2018 r.聽poz. 1025 ze聽zm.);
k)聽Regulamin 鈥撀爊iniejszy regulamin;
l)聽Sprzedawca 鈥撀燞ealth Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽(dawniej: Health Labs Sp. z聽o.o.) w聽Bia艂ymstoku ul. Sienkiewicza 81/3/200 15鈥003 Bia艂ystok, wpisana do聽Krajowego Rejestru S膮dowego Rejestru Przedsi臋biorc贸w przez

S膮d Rejonowy w聽Bia艂ymstoku XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 851383, NIP 9662131622.
m)聽Us艂uga Elektroniczna 鈥撀爑s艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 na聽rzecz Klienta za po艣rednictwem Sklepu Internetowego albo Formularza Zam贸wienia;

n)聽Ustawa o聽Prawach Konsumenta 鈥撀爑stawa z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze聽zm.).
o)聽Umowa sprzeda偶y 鈥撀爑mowa sprzeda偶y Produktu w聽rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego, zawierana w聽j臋zyku polskim, pomi臋dzy Klientem, a聽Sprzedawc膮;

p)聽Koszyk 鈥撀爓irtualne narz臋dzie, umo偶liwiaj膮ce Klientowi agregacj臋 wybranych Produkt贸w przed ich zakupem oraz przeliczanie ich warto艣ci. Podczas wyboru Produkt贸w, Klient mo偶e dowolnie zarz膮dza膰
zawarto艣ci膮 Koszyka poprzez dodawanie do聽niego lub usuwanie z聽niego Produkt贸w;

r)聽Promocja 鈥撀犈沜i艣le okre艣lony w聽czasie rabat cenowy na聽wybrane Produkty, b臋d膮ce w聽ofercie
Sprzedawcy i聽mog膮ce by膰 przedmiotem Umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Klientem a聽Sprzedawc膮;

s)聽Dow贸d zakupu 鈥撀爌aragon fiskalny, faktura VAT lub inny dow贸d, przekazany Klientowi wraz z
Produktem, potwierdzaj膮cy sprzeda偶 Produktu;

5.聽Do聽korzystania z聽Formularza Zam贸wienia albo Sklepu Internetowego niezb臋dne jest spe艂nienie nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:
1)聽posiadanie komputera lub innego urz膮dzenia multimedialnego z聽dost臋pem do聽sieci Internet;
2)聽posiadanie przegl膮darki internetowej:
a)聽Internet Explorer w聽wersji 11.0 lub nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 ActiveX, JavaScript i聽cookies lub
b)聽Mozilla Firefox w聽wersji 52.0 lub nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies lub
c)聽Google Chrome w聽wersji 56.0 lub nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies lub
d)聽Opera w聽wersji 43.0 lub nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies lub
e)聽Apple Safari 8.0 lub nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies;
3)聽posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e鈥憁ail);
4)聽zalecana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu 1360 x聽1024 pikseli.

6.聽Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do聽stopnia zagro偶enia, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskania i聽modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy艂anych przez Internet -聽w聽celu zapewnienia bezpiecze艅stwa komunikat贸w i聽danych przekazywanych w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu. Sprzedawca zapewnia bezpiecze艅stwo transmisji danych przekazywanych w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu
poprzez stosowanie protoko艂u SSL (SecureSocketLayer).

7.Klient korzystaj膮cy ze聽Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu jest zobowi膮zany do:
1)聽korzystania ze聽Formularza Zam贸wienia w聽spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2) niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci o聽charakterze bezprawnym,
4)聽korzystania ze聽Formularza Zam贸wienia w聽spos贸b niezak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania,
5)聽korzystania z聽wszelkich tre艣ci zamieszczonych w聽ramach Formularza Zam贸wienia jedynie w聽zakresie
w艂asnego u偶ytku osobistego.

8.聽Sprzedawca zapewnia ochron臋 przesy艂anych tre艣ci cyfrowych i聽danych poprzez stosowanie 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, w聽celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupowa偶nione (np. szyfrowanie SSL, has艂a dost臋pu, programy antywirusowe). Jednak偶e Sprzedawca wskazuje, i偶聽korzystanie z聽sieci Internet i聽us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 niesie zagro偶enie przedostania si臋 do聽systemu teleinformatycznego i聽urz膮dzenia Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dost臋pu do聽danych Klienta przez osoby trzecie. W聽celu zminimalizowania niniejszych zagro偶e艅, Klient jest obowi膮zany stosowa膰 odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. aktualne oprogramowanie antywirusowe.

9.聽Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w聽celu: zawarcia Umowy sprzeda偶y.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na聽celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw
Klienta, b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem, przys艂uguj膮cych mu聽na聽mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W聽przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 Regulaminu z聽powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te聽przepisy prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego.

11. Wszystkie zdj臋cia Produkt贸w oraz pozosta艂e materia艂y (w聽tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w聽Sklepie internetowym albo w聽Formularzu zam贸wienia s膮聽w艂asno艣ci膮 Sprzedawcy lub zosta艂y u偶yte przez niego za聽zgod膮 os贸b trzecich, posiadaj膮cych do聽nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdj臋膰 i聽innych materia艂贸w graficznych oraz stosowanie przedruku tekst贸w zamieszczonych w聽Sklepie internetowym albo w聽Formularzu Zam贸wienia, w聽tym ich udost臋pnianie w聽Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadaj膮cej do聽nich prawa autorskie.

12. Zabrania si臋 r贸wnie偶 zewn臋trznym podmiotom pobierania zdj臋膰 ze聽strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do聽cel贸w marketingowych oraz handlowych. Wykorzystanie wymienionych powy偶ej materia艂贸w bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, kt贸rej przys艂uguj膮 prawa autorskie jest niezgodne z聽prawem i聽mo偶e stanowi膰 podstaw臋 do聽wszcz臋cia post臋powania cywilnego
oraz karnego przeciwko dopuszczaj膮cym si臋 tego procederu.

搂聽2.聽Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮

1.聽Us艂ugi 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia Polegaj膮 na聽Prezentacji Produkt贸w oraz na umo偶liwieniu zawarcia Umowy sprzeda偶y poprzez wype艂nienie Formularza zam贸wienia.

2.聽Us艂ugi 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego polegaj膮 na:
a)聽prezentacji Produkt贸w;
b) umo偶liwieniu zawarcia Umowy sprzeda偶y poprzez wype艂nienie Formularza zam贸wienia.

3.聽Wszelkie reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 oraz pozosta艂e reklamacje zwi膮zanie z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (z聽wy艂膮czeniem procedury reklamacji Produktu, kt贸ra zosta艂a wskazana w聽搂聽8 Regulaminu), a聽tak偶e zg艂oszenia dotycz膮ce narusze艅 Regulaminu, Klient mo偶e sk艂ada膰 w聽formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na
adres: kontakt@healthlabs.pl lub pisemnie na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w聽Bia艂ymstoku ul. Sienkiewicza 81/3/200 15鈥003 Bia艂ystok. Zaleca si臋 podanie przez Klienta w聽opisie reklamacji: informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i聽daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci, 偶膮dania Klienta oraz danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 (imi臋, nazwisko oraz adres do korespondencji) 鈥撀爑艂atwi to聽i聽przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋. Wymogi podane w聽zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i聽nie wp艂ywaj膮 na聽skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z聽pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

4.聽Reklamacje, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 3聽niniejszego paragrafu, b臋d膮 rozpatrywane przez Sprzedawc臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14聽dni kalendarzowych od聽dnia jej otrzymania. Odpowied藕 na聽reklamacj臋 zostanie wys艂ana na聽adres wskazany przez sk艂adaj膮cego reklamacj臋. Je艣li dane lub informacje podane w聽reklamacji b臋d膮 wymaga艂y uzupe艂nienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca zwr贸ci si臋 do聽Klienta o uzupe艂nienie reklamacji we聽wskazanym zakresie.

搂聽3.聽Zasady korzystania ze聽sklepu internetowego

1.聽Klient zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
a)聽korzystania ze聽Sklepu internetowego w聽spos贸b zgodny z聽prawem, Regulaminem, zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, dobrymi obyczajami, maj膮c na聽uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i聽w艂asno艣ci intelektualnej Sprzedawcy oraz os贸b trzecich;
b) wprowadzania danych zgodnych ze聽stanem faktycznym, niewprowadzaj膮cych w聽b艂膮d lub nienaruszaj膮cych prawa os贸b trzecich;
c)聽korzystania z聽us艂ug i funkcjonalno艣ci udost臋pnianych przez Sprzedawc臋 w聽spos贸b niezak艂贸caj膮cy funkcjonowania Sprzedawcy i聽Sklepu Internetowego;
d)聽korzystania z聽wszelkich tre艣ci zamieszczonych w聽ramach Sklepu internetowego jedynie w聽zakresie
u偶ytku osobistego.

2.聽Sprzedawca informuje, 偶e niedopuszczalne jest podejmowanie przez Klienta czynno艣ci, kt贸re mog艂yby destabilizowa膰 lub zak艂贸ca膰 dzia艂anie Sklepu internetowego lub utrudnia膰 dost臋p do聽Sklepu internetowego Sprzedawcy lub innym Klientom, jak r贸wnie偶 podejmowanie przez Klienta dzia艂a艅 takich jak umieszczanie w聽Sklepie internetowym lub rozsy艂anie za聽jego po艣rednictwem niezam贸wionej informacji handlowej.

3.聽W聽przypadku naruszenia przez Klienta przepis贸w prawa, postanowie艅 Regulaminu lub zasad Polityki Prywatno艣ci, a聽tak偶e w聽przypadku post臋powania przez Klienta w聽spos贸b utrudniaj膮cy prac臋 Sklepu internetowego lub uci膮偶liwy dla innych Klient贸w, Sprzedawca ma聽prawo pozbawi膰 Klienta prawa do聽korzystania ze聽Sklepu internetowego lub ograniczy膰 mu聽dost臋p do聽niekt贸rych funkcjonalno艣ci Sklepu internetowego.

4.聽W聽Sklepie Internetowym mog膮 by膰 organizowane Promocje na聽wybrane Produkty. O聽zasadach dotycz膮cych promocji decyduje Sprzedawca, podaj膮c je聽do聽wiadomo艣ci publicznej na聽stronie Sklepu internetowego.

5.聽Og艂oszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i聽inne informacje o聽Produktach, podane na聽stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i聽u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do聽zawarcia umowy w聽rozumieniu art. 71聽Kodeksu cywilnego.

搂聽4.聽Zasady zawierania umowy sprzeda偶y

1.聽Klient mo偶e z艂o偶y膰 Zam贸wienie w聽jeden z nast臋puj膮cych sposob贸w na聽Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sprzedawcy:
a)聽z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez Formularz Zakupu na聽stronie Sklepu internetowego;
b)聽z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez Formularz Zam贸wienia;

2.聽Wszystkie Produkty dost臋pne w聽Sklepie internetowym s膮聽oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od聽wad) oraz zgodne z obowi膮zuj膮cymi standardami i wymaganiami.

3.聽Zam贸wienia, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 1聽niniejszego paragrafu, mo偶na sk艂ada膰 7聽dni w聽tygodniu przez 24聽godziny na聽dob臋, z zastrze偶eniem ewentualnych przerw technicznych albo serwisowych. 4.Zam贸wienia z艂o偶one w聽dni powszednie po聽godz. 16.00, w聽soboty i聽niedziele oraz 艣wi臋ta, b臋d膮 rozpatrywane nast臋pnego dnia roboczego.

5.聽W聽celu skutecznego z艂o偶enia Zam贸wienia w聽spos贸b, o聽kt贸rym mowa w聽ust. 1聽pkt. a)聽niniejszego paragrafu, konieczne jest:
a)聽dodanie Produktu do聽Koszyka,
b)聽prawid艂owe wype艂nienie przez Klienta dost臋pnego na聽stronie Sklepu internetowego Formularza Zakupu zawieraj膮cego dane do聽wysy艂ki Produktu, c)聽dokonanie wyboru sposobu p艂atno艣ci,

d) zaakceptowania postanowie艅 Regulaminu oraz naci艣ni臋cie przycisku 鈥瀂amawiam i聽p艂ac臋鈥. 6.W celu skutecznego z艂o偶enia Zam贸wienia, o聽kt贸rym mowa w聽ust. 1聽pkt. b)聽niniejszego paragrafu, konieczne jest

a)聽prawid艂owe wype艂nienie przez Klienta dost臋pnego na聽stronie Sklepu internetowego Formularza Zakupu zawieraj膮cego dane do聽wysy艂ki Produktu,
b)聽dokonanie wyboru sposobu p艂atno艣ci,

c) zaakceptowania postanowie艅 Regulaminu oraz naci艣ni臋cie przycisku 鈥瀂amawiam i聽p艂ac臋鈥. 7.聽W聽trakcie sk艂adania Zam贸wienia, do聽momentu naci艣ni臋cia przycisku 鈥瀂amawiam i聽p艂ac臋鈥 lub do聽momentu telefonicznego potwierdzenia przez Sprzedawc臋 kompletno艣ci z艂o偶onego przez Klienta zam贸wienia Klient ma聽mo偶liwo艣膰 modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w聽zakresie wyboru
Produktu. W聽tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacji dost臋pnymi na聽danej stronie internetowej Sprzedawcy.

8.聽Po聽z艂o偶eniu Zam贸wienia, Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza z艂o偶enie Zam贸wienia przez Klienta Potwierdzenie z艂o偶enia Zam贸wienia przez Sprzedawc臋 nast臋puje poprzez przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e鈥憁ail, zawieraj膮ce potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia, na聽adres podany przez Klienta. Wiadomo艣膰 e鈥憁ail, telefoniczne potwierdzenie, pisemne potwierdzenie, o
kt贸rych mowa w聽zdaniu poprzedzaj膮cym, stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Sprzedawc膮, a聽Klientem.

9.聽Umow臋 sprzeda偶y traktuje si臋 jako zawart膮 z聽chwil膮 otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci e鈥憁ail lub pisemnego potwierdzenia zawarcia tej umowy.
10. Czas realizacji Zam贸wienia (skompletowanie Zam贸wienia i przygotowanie go聽do聽wysy艂ki) wraz z聽dostaw膮 wynosi od聽2聽do聽7聽dni roboczych i聽jest liczony w聽nast臋puj膮cy spos贸b:
a)聽w聽przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przy odbiorze 鈥撀爋d聽dnia zawarcia Umowy sprzeda偶y;
b)聽w聽przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci elektronicznej 鈥撀爋d聽dnia zaksi臋gowania wp艂aty w聽pe艂nej wysoko艣ci na聽rachunku bankowym Sprzedawcy.
11. Klient mo偶e dokona膰 zmian w聽Zam贸wieniu lub je聽anulowa膰 do聽momentu potwierdzenie z艂o偶enia Zam贸wienia przez Sprzedawc臋.

12. W聽przypadku braku dost臋pno艣ci zam贸wionych przez Klienta Produkt贸w na聽magazynie Sprzedawcy, Sprzedaj膮cy poinformuje o聽tym Klienta. W聽takiej sytuacji Klient mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na聽wyd艂u偶enie czasu realizacji Zam贸wienia lub zrezygnowa膰 z聽zam贸wionego Produktu albo z聽ca艂o艣ci Zam贸wienia. W聽przypadku braku dost臋pno艣ci Produkt贸w, szacowany czas realizacji Zam贸wienia ustalany jest indywidualnie z聽Klientem.

13. Niezb臋dnym elementem procedury sk艂adania Zam贸wienia jest zapoznanie si臋 i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co聽Klient potwierdza zaznaczaj膮c odpowiednie pole przed finalizacj膮 zam贸wienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w聽toku procedury sk艂adania Zam贸wienia uniemo偶liwia skorzystanie z聽mo偶liwo艣ci nabycia Produktu za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu.

14. Elementem procedury sk艂adania zam贸wienia jest r贸wnie偶 podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w聽formularzu zam贸wienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz zapoznania si臋 przez Klienta z聽Klauzul膮 informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednak偶e konieczne w聽celu z艂o偶enia Zam贸wienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i聽nie jest konieczne do聽z艂o偶enia Zam贸wienia.

15. W聽formularzu zam贸wienia nale偶y wskaza膰:
1)聽imi臋 i聽nazwisko oraz adres Klienta,
2)聽numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e鈥憁ail) Klienta;

16聽.Informacja o聽ca艂kowitej warto艣ci zam贸wienia, kt贸ra obejmuje cen臋 Produktu, jest ka偶dorazowo podawana na聽stronie internetowej Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu w聽trakcie sk艂adania zam贸wienia, w聽tym tak偶e bezpo艣rednio przed i聽w聽chwili zatwierdzenia i聽z艂o偶enia przez Klienta zam贸wienia. S膮聽to聽ca艂kowite koszty, kt贸re Klient zobowi膮zany jest zap艂aci膰 wraz z聽nale偶nymi podatkami i聽kosztami dostarczenia Produktu.

17. W聽trakcie procedury sk艂adania zam贸wienia 鈥撀燼偶聽do聽momentu naci艣ni臋cia na聽przycisk 鈥瀂amawiam i聽P艂ac臋鈥, Klient ma聽mo偶liwo艣膰 modyfikowania zam贸wienia w szczeg贸lno艣ci w聽zakresie wyboru Produktu, obszaru i聽sposobu dostarczenia Produktu, sposobu p艂atno艣ci, danych podanych w聽formularzu zam贸wienia.

18. Z艂o偶enie zam贸wienia nast臋puje przez naci艣ni臋cie przez Klienta na聽przycisk 鈥瀂amawiam i聽p艂ac臋鈥. Zam贸wienie z艂o偶one po聽klikni臋ciu Zamawiam i聽p艂ac臋 poci膮ga za聽sob膮 obowi膮zek zap艂aty.

19. Klient, kt贸ry przy sk艂adaniu zam贸wienia wybra艂 p艂atno艣膰 z聽g贸ry, powinien ui艣ci膰 cen臋 oraz koszty dostarczenia Produktu w聽ci膮gu 7聽dni od聽otrzymania od聽Sprzedawcy wiadomo艣ci elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zam贸wienia i聽przyj臋cia zam贸wienia do聽realizacji. Je偶eli Klient nie dokona p艂atno艣ci w聽terminie 7聽dni od聽dnia potwierdzenia Zam贸wienia, Sprzedawca wezwie Klienta do聽dokonania p艂atno艣ci. W聽przypadku nieuiszczenia ca艂o艣ci wp艂aty w聽terminie wskazanym w聽wezwaniu, Sprzedawca ma聽prawo anulowa膰 Zam贸wienie, informuj膮c o聽tym Klienta za po艣rednictwem poczty elektronicznej, na聽adres e鈥憁ail Klienta lub telefonicznie.

20. Klient, kt贸ry przy sk艂adaniu zam贸wienia wybra艂 p艂atno艣膰 przy odbiorze zam贸wionego Produktu (p艂atno艣膰 za聽pobraniem), zobowi膮zany jest do聽dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki zawieraj膮cej zam贸wiony Produkt.

21. 艢wiadczenie przez Sprzedawc臋 Us艂ug Elektronicznych w聽zakresie umo偶liwienia Klientom sk艂adania zam贸wie艅 na聽Produkty oferowane przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Strony Internetowej i聽Formularza Zakupu jest nieodp艂atne. Us艂uga ulega zako艅czeniu bezpo艣rednio po zrealizowaniu zam贸wienia przez Sprzedawc臋 albo z聽chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania przez Klienta sk艂adania zam贸wienia za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu.

搂聽5.聽ceny produkt贸w

1.聽Ceny Produkt贸w prezentowanych na聽stronach internetowych Formularza Zam贸wienia wyra偶one s膮聽w聽z艂otych polskich i聽s膮聽cenami brutto, tj. zawieraj膮 podatki, w聽tym podatek od聽Produkt贸w i聽us艂ug (VAT).

2.聽Ceny Produkt贸w podane w聽Sklepie internetowym albo w聽Formularzu Zam贸wienia nie zawieraj膮 koszt贸w dostarczenia Produktu. Koszty dostarczenia zam贸wionego Produktu s膮聽ka偶dorazowo podawane w聽Formularzu Zakupu albo w聽Formularza Zam贸wienia w聽trakcie sk艂adania zam贸wienia, tym tak偶e bezpo艣rednio przed i聽w聽chwili zatwierdzenia i聽z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia i uwzgl臋dniane s膮聽w聽ca艂kowitej warto艣ci zam贸wienia. Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia obejmuje cen臋 Produktu oraz koszty jego dostarczenia. O聽艂膮cznej kwocie Zam贸wienia uwzgl臋dniaj膮cej koszty dostawy, Klient informowany jest ka偶dorazowo przed z艂o偶eniem Zam贸wienia i聽w聽e鈥憁ailu potwierdzaj膮cym z艂o偶enie Zam贸wienia.

3.聽Informacje o聽cenie Produktu, cechach oraz istotnych w艂a艣ciwo艣ciach Produktu dost臋pne s膮聽na聽w聽Sklepie Internetowym albo w聽Formularzu Zam贸wienia i zamieszczone s膮聽przy prezentowanym Produkcie.

4.聽Do聽ka偶dego Zam贸wienia do艂膮czany jest Dow贸d zakupu.

5.聽Klient nieb臋d膮cy Konsumentem, w聽celu realizacji Zam贸wienia upowa偶nia Sprzedawc臋 do聽wystawiania
faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

6.聽Ceny Produkt贸w podane na聽stronach internetowych Formularza Zam贸wienia obowi膮zuj膮 jedynie przy sk艂adaniu zam贸wie艅 za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia i聽mog膮 obejmowa膰 oferty promocyjne albo dodatkowe rabaty aktualizowane po聽wpisaniu kodu rabatowego.

7.聽Ceny Produkt贸w prezentowanych na聽stronach internetowych Formularza Zam贸wienia mog膮 ulega膰 zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma聽wp艂ywu na聽Zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w聽偶ycie zmiany ceny.

搂聽6.聽Sposoby zap艂aty ceny za聽zam贸wiony produkt oraz op艂at za dostarczenie zam贸wionego produktu

1.聽Aktualnie dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w聽tym elektronicznych prezentowane do聽wyboru na聽pocz膮tku procedury sk艂adania zam贸wienia, przed dokonaniem z艂o偶enia zam贸wienia i聽s膮聽to:
a.聽P艂atno艣膰 za聽pobraniem przy odbiorze przesy艂ki.
b.聽P艂atno艣ci elektroniczne za po艣rednictwem PayU

2聽.P艂atno艣ci mog膮 by膰 realizowane za po艣rednictwem systemu PayU.pl, obs艂ugiwanego przez PayU S.A. z聽siedzib膮 w聽Poznaniu (60鈥324), ul. Marceli艅ska 90, KRS nr聽0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 oraz Firma PayPal (Europe) S.脿 r.l. et聽Cie, S.C.A. (zarejestrowana w聽R.C.S. Luxembourg pod numerem B聽118 349), z聽oficjaln膮 siedzib膮 w Luksemburgu, L鈥2449, posiada w聽Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na聽prowadzenie dzia艂alno艣ci w聽formie instytucji kredytowej w聽rozumieniu artyku艂u 2聽ustawy o聽sektorze finansowym z聽5聽kwietnia 1993 roku (z p贸藕niejszymi zmianami).

3.聽P艂atno艣ci za po艣rednictwem systemu PayU.pl, w聽zale偶no艣ci od聽ich dost臋pno艣ci, kt贸re dokonywane s膮聽na聽zasadach okre艣lonych aktualnie dla tych sposob贸w p艂atno艣ci przez obs艂uguj膮ce je聽podmioty, mog膮 dokonywa膰 wy艂膮cznie osoby uprawnione do pos艂ugiwania si臋 danym instrumentem p艂atniczym, w聽oparciu o聽kt贸ry nast臋puje realizacja p艂atno艣ci za po艣rednictwem ww. system贸w; w szczeg贸lno艣ci dan膮 kart膮 p艂atnicz膮 mo偶e pos艂ugiwa膰 si臋 wy艂膮cznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A., b膮d藕 przypadki nadu偶y膰 b臋d膮 zg艂aszane do聽w艂a艣ciwych organ贸w 艣cigania.

搂聽7.聽Dostawa

1.聽Dostawa odbywa si臋 przesy艂k膮 kuriersk膮 pod adres wskazany przez Klienta w聽trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

2.聽Standardowa dostawa Produktu ogranicza si臋 do聽terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i聽odbywa si臋 za po艣rednictwem firmy kurierskiej DHL Sprzedawca zastrzega sobie prawo do聽zmiany us艂ugodawcy dostarczaj膮cego przesy艂k臋.

3.聽Dostawa Produkt贸w poza granic臋 Rzeczpospolitej Polskiej odbywa si臋 za po艣rednictwem firmy kurierskiej DHL i聽mo偶e by膰 realizowana tylko i聽wy艂膮cznie po聽konsultacji telefonicznej ze聽Sprzedawc膮. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do聽zmiany us艂ugodawcy dostarczaj膮cego przesy艂k臋.

4.聽Dostawy Produktu s膮聽realizowane w聽dni powszednie.

5.聽Koszty dostawy ponosi Klient.

6.聽Koszty dostawy na聽terytorium Rzeczpospolitej Polskiej opisane s膮聽w聽Formularzu Zakupu albo Formularzu Zam贸wienia.

7.聽W聽przypadku dostawy Produkt贸w poza granic臋 Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy jest ka偶dorazowo ustalany indywidualnie z聽Klientem przed zwarciem umowy.

8.聽Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 Klientowi Produkty wolne od聽wad.

9.聽Klient zobowi膮zuje si臋 do聽odebrania dostarczonego Produktu.

搂聽8.聽Prawo odst膮pienia od聽umowy

1.聽Zgodnie z聽art. 27聽ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (Dz. U.聽z聽2017 r.聽poz. 683 z聽p贸藕n. zm.) Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na聽odleg艂o艣膰, mo偶e w聽terminie 14聽dni odst膮pi膰 od聽tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i聽bez ponoszenia koszt贸w, z聽wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w聽punkcie 7聽i聽punkcie 8聽poni偶ej.

2.聽Bieg terminu do聽odst膮pienia od聽umowy rozpoczyna si臋:

1)聽dla umowy, w聽wykonaniu kt贸rej Sprzedawca wydaje Produkt, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jego w艂asno艣ci (np. umowa sprzeda偶y) 鈥撀爋d聽obj臋cia Produktu w聽posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a聽w聽przypadku umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮聽dostarczane osobno, partiami lub w聽cz臋艣ciach 鈥撀爋d聽obj臋cia w聽posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz臋艣ci,
2)聽dla pozosta艂ych um贸w 鈥撀爋d聽dnia zawarcia umowy.

3.聽Konsument mo偶e odst膮pi膰 od聽umowy informuj膮c Sprzedawca o聽swojej decyzji o聽odst膮pieniu od聽umowy w聽drodze jednoznacznego o艣wiadczenia na聽przyk艂ad przez wys艂anie na聽adres:
a)聽Tradycyjnie na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok 200 15鈥003 Bia艂ystok,
b) Elektronicznie na聽adres korespondencji emailowej: kontakt@healthlabs.pl O艣wiadczenie o聽odst膮pieniu od聽umowy mo偶na z艂o偶y膰 korzystaj膮c z聽formularza odst膮pienia od聽umowy, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr聽1聽do聽niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

4.聽Do聽zachowania terminu do聽odst膮pienia od聽umowy wystarczy wys艂anie informacji dotycz膮cej wykonania przys艂uguj膮cego prawa odst膮pienia od聽umowy przed up艂ywem terminu do聽odst膮pienia od聽umowy.

5.聽W聽przypadku odst膮pienia od聽umowy zawartej na聽odleg艂o艣膰, umow臋 uwa偶a si臋 za聽niezawart膮. Je艣li Klient b臋d膮cy Konsumentem z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o聽odst膮pieniu od聽umowy zanim Sprzedawca przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.

6.聽W聽przypadku odst膮pienia od聽umowy, Konsument ma聽obowi膮zek zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w聽terminie 14聽dni od聽dnia, w聽kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedawc臋 o聽odst膮pieniu od聽umowy. Do聽zachowania terminu wystarczy, je艣li Konsument ode艣le Produkt przed up艂ywem 14- dniowego terminu na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok 200 15鈥003 Bia艂ystok, z聽dopiskiem 鈥瀂wrot鈥.

7.聽Konsument zobowi膮zany jest ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu.

8.聽W聽przypadku odst膮pienia od聽umowy Sprzedawca niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14聽dni od聽dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o聽odst膮pieniu od聽umowy, zwr贸ci Konsumentowi wszystkie otrzymane od聽niego p艂atno艣ci.

9.聽Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przez Sprzedawca przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakich u偶y艂 Konsument, chyba 偶e聽Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na聽inny spos贸b zwrotu p艂atno艣ci -聽w聽ka偶dym przypadku Konsument nie poniesie 偶adnych op艂at w聽zwi膮zku z聽tym zwrotem.

10. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze聽zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od聽Konsumenta do聽chwili otrzymania Produktu z聽powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odes艂ania Produktu, w聽zale偶no艣ci od聽tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z聽niej w聽spos贸b inny ni偶 by艂o to聽konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z聽art. 38聽ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 roku o聽prawach konsumenta (Dz. U.聽z聽2017 r., poz. 68聽z聽p贸藕n. zm.), prawo odst膮pienia od聽umowy zawartej na聽odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w聽odniesieniu do聽um贸w:
1)聽o聽艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w聽pe艂ni us艂ug臋 za聽wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e聽po聽spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od聽umowy;
2)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do聽u偶ycia;
4)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po聽otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze聽wzgl臋du na聽ochron臋 zdrowia lub ze聽wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
5)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮聽rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze聽wzgl臋du na聽sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z聽innymi rzeczami.

搂聽9.聽Procedura rozpatrywania reklamacji

1.聽Sprzedawca jest zobowi膮zany do dostarczenia Klientom Produktu bez wad fizycznych i聽prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klient贸w odpowiedzialno艣膰 za聽wady Produktu na聽zasadach okre艣lonych w聽przepisach ustawy z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.聽z聽2018, poz. 1025 z聽p贸藕n. zm.), w szczeg贸lno艣ci w聽art. 556 i聽nast臋pnych Kodeksu cywilnego.

2.聽Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta
a)聽Tradycyjnie na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok 200 15鈥003 Bia艂ystok,
b) Elektronicznie na聽adres korespondencji emailowej: kontakt@healthlabs.pl
3.聽Wskazane jest, aby zg艂oszenie reklamacji zawiera艂o w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i聽nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e鈥憁ail), na聽kt贸ry ma聽zosta膰 wys艂ana odpowied藕 na聽reklamacj臋, je艣li Klient 偶yczy sobie otrzyma膰 odpowied藕 na聽reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej, dat臋 nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dok艂adny opis wady oraz dat臋 jej stwierdzenia, 偶膮danie Klienta, a聽tak偶e preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o聽sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze聽zg艂oszeniem reklamacji nale偶y dostarczy膰 Sprzedawca dow贸d zakupu Produktu. Mo偶e to聽by膰 na聽przyk艂ad kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z聽karty p艂atniczej albo inny dow贸d. Powy偶sza tre艣膰 dotycz膮ca zg艂oszenia reklamacji stanowi jedynie przyk艂ad, z聽kt贸rego Klient nie musi korzysta膰, i聽nie wp艂ywa na聽skuteczno艣膰 reklamacji zg艂oszonych z聽pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

4.聽Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z聽tytu艂u r臋kojmi, jest zobowi膮zany na聽koszt Sprzedawcy dostarczy膰 wadliwy Produkt do聽Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok 200 15鈥003 Bia艂ystok.

5.聽Sprzedawca rozpatrzy i聽ustosunkuje si臋 do聽reklamacji niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14聽dni od聽dnia z艂o偶enia reklamacji. O聽sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z聽danymi wskazanymi w聽zg艂oszeniu reklamacji.
6.聽Reklamacja dotycz膮ca us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 powinna zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci: opis sprawy, kt贸rej dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e鈥憁ail) podany w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu oraz adres poczty elektronicznej (adres e鈥憁ail) lub adres do korespondencji, na聽kt贸ry ma聽zosta膰 wys艂ana odpowied藕 na聽reklamacj臋, je艣li Klient 偶yczy sobie otrzyma膰 odpowied藕 na聽reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty lub poczty elektronicznej na聽adres, kt贸ry jest inny ni偶 adres poczty elektronicznej (adres e鈥憁ail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w聽formularzu zam贸wienia, a聽tak偶e preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o聽sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powy偶sza tre艣膰 dotycz膮ca zg艂oszenia reklamacji stanowi jedynie przyk艂ad, z聽kt贸rego Klient nie musi korzysta膰, i聽nie wp艂ywa na聽skuteczno艣膰 reklamacji zg艂oszonych z聽pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o聽sposobie jej rozpatrzenia nast膮pi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14聽dni od聽daty z艂o偶enia reklamacji. O聽sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z聽danymi wskazanymi w聽zg艂oszeniu reklamacji.

7.聽W聽przypadku wyst膮pienia ewentualnych brak贸w w聽z艂o偶onej reklamacji, Sprzedawca zwr贸ci si臋 do聽Klienta o聽ich uzupe艂nienie zgodnie z聽danymi adresowymi wskazanymi w聽zg艂oszeniu reklamacji.

搂聽10. Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅

1.聽Szczeg贸艂owe informacje o pozas膮dowych sposobach rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅, a聽tak偶e zasady dost臋pu do聽tych procedur dost臋pne s膮聽w聽siedzibach oraz na聽stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do聽kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, wojew贸dzkich inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www. uokik.gov.pl/sprawy indywidualne.php.

2.聽Klient posiadaj膮cy status Konsumenta mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w聽sprawie rozwi膮zania indywidulanego sporu mi臋dzy Konsumentem a聽Sprzedawca, korzystaj膮c z聽bezp艂atnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsument贸w albo organizacji spo艂ecznej, do聽kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, m.in. Federacji Konsument贸w 鈥撀燼dres strony internetowej: www.federacja鈥慿onsumentow.org.pl.

3.聽W聽rozwi膮zaniu indywidulanego sporu i聽skargi konsumenckiej zwi膮zanych z聽transakcj膮 transgraniczn膮 pomaga tak偶e Sie膰 Europejskich Centr贸w Konsumenckich. Adresy tych instytucji dost臋pne s膮聽na聽stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4.聽Klient b臋d膮cy Konsumentem posiada mi臋dzy innymi nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowego rozwi膮zania sporu mi臋dzy Konsumentem a聽Sprzedawca:

1)聽zwr贸cenie si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z聽wnioskiem o聽wszcz臋cie post臋powania w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zania sporu mi臋dzy Konsumentem a聽Sprzedawca przez umo偶liwienie zbli偶enia stanowisk stron w聽celu rozwi膮zania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwi膮zania sporu,
2)聽uprawniony jest do聽zwr贸cenia si臋 do聽sta艂ego s膮du polubownego dzia艂aj膮cego przy wojew贸dzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z聽wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z聽zawartej umowy sprzeda偶y.

5.聽Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do聽prowadzenia post臋powania w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w聽zakresie prowadzenia post臋powania w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich oraz organizowania i聽prowadzenia sta艂ych s膮d贸w polubownych wykonuj膮 w艂a艣ciwi miejscowo wojew贸dzcy
inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojew贸dzkich inspektor贸w Inspekcji Handlowej oraz sta艂ych s膮d贸w polubownych wraz z聽adresami ich stron internetowych znajduje si臋 na聽stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6.聽Wykaz instytucji zajmuj膮cych si臋 pozas膮dowym rozwi膮zywaniem spor贸w konsumenckich wraz z聽informacj膮 o聽rodzaju spraw, jakimi poszczeg贸lne podmioty si臋 zajmuj膮 dost臋pny jest na聽stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w dzia艂a r贸wnie偶 punkt kontaktowy do聽spraw pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich oraz internetowego systemu rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich, do聽zada艅 kt贸rego nale偶y mi臋dzy innymi udzielanie pomocy Konsumentom w聽sprawach dotycz膮cych pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich, w szczeg贸lno艣ci w
sprawach spor贸w wynikaj膮cych z transgranicznych um贸w zawieranych z konsumentami.

7.聽Konsument mo偶e skorzysta膰 z聽platformy internetowego systemu rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) Nr聽524/2013 z聽dnia 21聽maja 2013 r.聽w聽sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr聽2006/2004 i聽dyrektywy 2009/22/WE (rozporz膮dzenie w聽sprawie ODR w聽sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma聽u艂atwia膰 niezale偶ne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozas膮dowe rozstrzyganie przez Internet spor贸w mi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami dotycz膮cych zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowych um贸w sprzeda偶y lub um贸w o聽艣wiadczenie us艂ug zawieranych mi臋dzy konsumentami mieszkaj膮cymi w聽Unii Europejskiej a przedsi臋biorcami maj膮cymi siedzib臋 w聽Unii Europejskiej. Poni偶ej zamieszczamy 艂膮cze elektroniczne do聽platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Skorzystanie z聽dost臋pnych pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅 jest mo偶liwe po聽zako艅czeniu procedury reklamacyjnej i聽ma聽charakter dobrowolny -聽obie strony musz膮 wyrazi膰 zgod臋 na post臋powanie. Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na聽udzia艂 w post臋powaniu w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w z Konsumentami.

搂聽11. Dane osobowe i聽polityka prywatno艣ci

1. Administratorem danych osobowych Klient贸w jest Sprzedawca, zwany w聽niniejszym paragrafie jako ADO.

2.聽W聽sprawach zwi膮zanych z聽ochron膮 danych osobowych, Klient mo偶e skontaktowa膰 si臋 z聽Email kontakt@healthlabs.pl Tradycyjnie: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok 200 15鈥003 Bia艂ystok; kontakt@healthlabs.pl albo telefonicznie 48聽85聽733 91聽64聽(pn.-pt. 8:00 鈥撀16:00).

3. Przetwarzamy dane osobowe w聽celu:
a)聽wykonania zawartej umowy, a聽tak偶e dla cel贸w wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na聽ADO na聽podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, oraz przepis贸w podatkowych i聽z聽zakresu rachunkowo艣ci 鈥攏p. wystawienia faktury tj. na聽podstawie art. 6聽ust 1聽lit b聽i聽c聽RODO czyli Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27聽kwietnia 2016 r.聽w聽sprawie ochrony os贸b
fizycznych w聽zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i聽w聽sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.,
b)聽realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO na聽podstawie art. 6聽ust. 1聽lit f聽RODO, kt贸ry to聽interes polega na:
-聽dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami 鈥撀爊aszym prawnie uzasadnionym interesem jest ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszcze艅 lub obrona przed roszczeniami,
- zagwarantowaniu bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug sprzeda偶y 鈥撀爊aszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpiecze艅stwa prowadzenia us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮),
-聽marketingu i聽promocji w艂asnych produkt贸w lub us艂ug ADO polegaj膮cych na聽kierowaniu e鈥憁ailowych powiadomie艅 o interesuj膮cych ofertach lub tre艣ciach, kt贸re w聽niekt贸rych przypadkach zawieraj膮 informacje handlowe oraz prowadzenie innego rodzaju dzia艂a艅 zwi膮zanych z marketingiem bezpo艣rednim towar贸w i聽us艂ug (przesy艂anie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮) 鈥撀爌rawnie uzasadniony interes polega na聽marketingu bezpo艣rednim produkt贸w i聽us艂ug w艂asnych. W聽celu realizowania dzia艂a艅 marketingowych ADO w聽niekt贸rych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, 偶e聽dzi臋ki automatycznemu przetwarzaniu danych ADO dokonuje oceny wybranych czynnik贸w dotycz膮cych os贸b fizycznych w聽celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowa艅 zwi膮zanych z聽ofert膮 ADO.
-聽analizie satysfakcji klient贸w 鈥撀爊aszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie najwy偶szej jako艣ci obs艂ugi Klienta oraz jako艣ci produkt贸w,
c)聽wysy艂ania informacji handlowych i聽komunikacji telefonicznej w聽celu marketingu bezpo艣redniego 鈥撀爅e偶eli udzielona zostanie na聽to聽odr臋bna zgoda 鈥撀燼rt. 6聽ust 1聽lit a)聽RODO.
4.聽Dane osobowe przetwarzane w聽celach wskazanych w聽ust. 3聽powy偶ej b臋d膮 przechowywane do聽up艂ywu okresu przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych z聽zawartej umowy, w聽tym zwi膮zanych z聽umow膮 roszcze艅 podatkowych 鈥撀爈ecz nie d艂u偶ej ni偶 przez 6聽lat. W聽zakresie, w聽jakim dane przetwarzane s膮聽w聽celu kierowania tre艣ci marketingowych, b臋d膮 one przetwarzane do聽czasu wycofania zgody lub wniesienia
sprzeciwu wzgl臋dem takiego przetwarzania.

5.聽Dane nie b臋d膮 przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom odpowiedzialnym za聽obs艂ug臋 system贸w informatycznych s艂u偶膮cych do聽艣wiadczenia us艂ug, podmiotom, takim jak operatorzy pocztowi, kurierzy, banki i聽operatorzy p艂atno艣ci, agencjom marketingowym (w聽zakresie us艂ug marketingowych), naszym wsp贸艂pracownikom, w聽tym podwykonawcom, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi prawne na聽rzecz ADO.

6.聽Ka偶demu podmiotowi, kt贸rych ADO dane osobowe przetwarza przys艂uguje prawo:
a)聽dost臋pu do聽tre艣ci danych osobowych, w聽tym 偶膮dania wydania ich kopii
b)聽prawo 偶膮dania sprostowania,
c)聽prawo do聽偶膮dania usuni臋cia danych osobowych (prawo do聽bycia zapomnianym),
d)聽prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e)聽prawo do przenoszenia danych osobowych do聽innego administratora.
f)聽prawo cofni臋cia zgody 鈥撀爓ycofanie zgody nie wp艂ywa na聽zgodno艣膰 z聽prawem przetwarzania
dokonanego przed wycofaniem zgody.

7.聽Ka偶demu podmiotowi, kt贸rych ADO dane osobowe przetwarza przys艂uguje prawo wniesienia skargi do聽Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
8.聽Ka偶demu podmiotowi, kt贸rych ADO dane osobowe przetwarza prawo wniesienia sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych osobowych w聽celu kierowania do聽Pani/Pana tre艣ci marketingowych. Ponadto wzgl臋dem przetwarzania danych osobowych dla cel贸w wynikaj膮cych z聽prawnie usprawiedliwionych interesie ADO 鈥撀爋pisanym w聽ust 3聽lit. B)聽powy偶ej przys艂uguje prawo wniesienia sprzeciwu z聽przyczyn zwi膮zanych z聽szczeg贸ln膮 sytuacj膮.

9.聽Podanie przez Pana/Pani膮 danych osobowych jest dobrowolne ale niezb臋dne dla wykonania umowy sprzeda偶y. Podani danych osobowych w聽celach marketingowych jest dobrowolne.

搂聽12. Pliki cookies

1.聽Pliki cookies zbieraj膮 dane dotycz膮ce korzystania z聽Formularza, a聽ich g艂贸wnym celem jest u艂atwienie korzystania z聽Formularza Zam贸wienia, dostosowywanie stron Serwisu do聽potrzeb i聽oczekiwa艅 danego U偶ytkownika, kt贸ry korzysta z聽Formularza Zam贸wienia albo Sklepu internetowego (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu U偶ytkownik贸w.

2.聽Pliki cookies s膮 wykorzystywane w聽Serwisie za聽zgod膮 U偶ytkownika. Zgodna mo偶e zosta膰 wyra偶ona przez U偶ytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczeg贸lno艣ci przegl膮darki internetowej, zainstalowanego w聽urz膮dzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez U偶ytkownika do przegl膮dania zawarto艣ci Serwisu.

3.聽U偶ytkownik Serwisu mo偶e r贸wnie偶 w聽ka偶dym czasie ograniczy膰 lub wy艂膮czy膰 cookies w聽swojej przegl膮darce przez takie jej ustawienia, aby blokowa艂a cookies lub ostrzega艂a U偶ytkownika przed zapisaniem pliku cookies na聽urz膮dzeniu, z聽kt贸rego korzysta do przegl膮dania zawarto艣ci Formularza Zam贸wienia. W聽takim przypadku mo偶e si臋 jednak zdarzy膰, 偶e聽korzystanie z聽Formularza zam贸wienia, b臋dzie mniej wydajne, a聽w聽pewnych przypadkach niemo偶liwe.

4.聽Wi臋cej o聽technologii plik贸w cookies w聽Polityce Prywatno艣ci.

搂聽13. Postanowienia ko艅cowe

1.聽Umowy zawierane za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu zawierane s膮
w聽j臋zyku polskim.

2.聽Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klient贸w przewidziane w聽przepisach obowi膮zuj膮cego prawa, a聽w szczeg贸lno艣ci przewidziane w聽przepisach ustawy z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.聽z聽2018, poz. 1025 z聽p贸藕n. zm.) oraz ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (DZ. U.聽z聽2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na聽celu ograniczy膰 lub wy艂膮czy膰 jakichkolwiek praw Klient贸w wynikaj膮cych z聽przepis贸w prawa.

3.聽Niniejszy Regulamin dost臋pny jest nieodp艂atnie w聽Sklepie Internetowym oraz na聽stronie internetowej Formularza Zam贸wienia w聽zak艂adce 鈥濺egulamin鈥. Regulamin jest udost臋pniony na聽wy偶ej wskazanej stronie internetowej w聽formie, kt贸ra umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i聽utrwalanie tre艣ci niniejszego Regulaminu za聽pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋 Klient.

4.聽Utrwalenie, zabezpieczenie i udost臋pnienie tre艣ci umowy zawartej za po艣rednictwem Sklepu internetowego nast臋puje przez przes艂anie Klientowi na聽adres poczty elektronicznej podany w聽ramach transakcji dokonywanej w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu tre艣ci zawartej umowy.

5.聽O聽tre艣ci zmian Regulaminu ka偶dy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w聽domenie Sprzedaj膮cego wiadomo艣ci o聽zmianie Regulaminu, zawieraj膮cej zestawienie zmian Regulaminu i聽utrzymanie tej informacji przez okres co聽najmniej 14聽kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o聽zmianie Regulaminu nast膮pi nie p贸藕niej ni偶 na聽14聽dni kalendarzowych przed wej艣ciem w聽偶ycie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodz膮 w聽偶ycie w聽terminie podanym wraz z聽informacj膮 o聽zmianie Regulaminu, nie wcze艣niej jednak ni偶 po聽up艂ywie 14聽dni kalendarzowych od聽momentu poinformowania o聽zmianie Regulaminu.

6.聽W聽przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i聽zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w聽偶ycie zmiany Regulaminu b臋d膮 realizowane zgodnie z聽Regulaminem w聽brzmieniu obowi膮zuj膮cym w聽dniu zawarcia umowy i聽z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta.

7.聽W聽sprawach nieuregulowanych w聽niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.聽z聽2017, poz. 459 z聽p贸藕n. zm.), a聽w聽przypadku Klient贸w b臋d膮cych Konsumentami tak偶e przepisy ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (DZ. U.聽z聽2017 r., poz. 683).

8. Za艂膮cznikami do聽Regulaminu s膮:
Wz贸r formularza odst膮pienia od聽umowy, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr聽1聽do聽Regulaminu.

9.聽Niniejszy Regulamin wchodzi w聽偶ycie z聽dniem 5.11.2019 r.聽i聽obowi膮zuje do聽um贸w zawartych od聽tego dnia.

Wersja Regulaminu obowi膮zuj膮ca do聽30聽marca 2021

搂聽1. POSTANOWIENIA WST臉PNE

1. Us艂ugodawc膮, a jednocze艣nie Sprzedawc膮 jest:

2.聽Sprzeda偶 prowadzona jest przez Sprzedawc臋:
a)聽poprzez dedykowane sprzeda偶owe landing pages w聽domenie healthlabs.pl zawieraj膮cy formularz zam贸wienia,
b)聽w聽sklepie internetowym healthlabs.pl

3.聽Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 suplement贸w diety, kt贸re w聽艣wietle ustawy o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i聽偶ywienia (Dz.U. 2006 nr聽171, poz. 1225 ze聽zm.) nie聽stanowi膮 produktu leczniczego, a聽艣rodki spo偶ywcze w聽formie: p艂yn贸w, kapsu艂ek, dra偶etek, tabletek, saszetek z聽proszkiem i聽w聽innych podobnych postaciach. Ich聽celem jest wy艂膮cznie uzupe艂nienie diety Klienta o聽sk艂adniki mineralne, witaminy, lub聽inne substancje wykazuj膮ce efekt od偶ywczy lub聽inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedawc臋 nie聽stanowi膮 zast臋pstwa dla聽produkt贸w leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.

4.聽Definicje:
a)聽Dzie艅 roboczy聽鈥撀爅eden dzie艅 od poniedzia艂ku do聽pi膮tku z聽wy艂膮czeniem dni聽ustawowo wolnych od聽pracy;
b)聽Formularz Zam贸wienia聽鈥撀燯s艂uga Elektroniczna, opis i聽prezentacja Produktu zawieraj膮cy aktywne pola umo偶liwiaj膮ce Klientowi z艂o偶enie Zam贸wienia na聽Produkty Sprzedawcy w聽domenie healthlabs.pl oraz okre艣laj膮cy warunki Umowy Sprzeda偶y, w聽tym聽sposoby dostawy i聽p艂atno艣ci;
c)聽Formularz Zakupu聽鈥撀燯s艂uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w聽domenie sklepu internetowego healthlabs.pl umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w聽tym聽sposobu dostawy i聽p艂atno艣ci;
d)聽Klient聽鈥撀爐o聽Strona umowy sprzeda偶y zawieranej ze聽Sprzedawc膮 w聽tym: Konsument, przedsi臋biorca, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮; -聽kt贸ra zawar艂a lub聽zamierza zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y ze聽Sprzedawc膮 lub聽kt贸ra korzysta lub聽zamierza korzysta膰 z聽Us艂ugi Elektronicznej;
e)聽Konsument聽鈥撀燢lient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, kt贸ra dokonuje czynno艣ci prawnej ze聽Sprzedawc膮 niezwi膮zanej bezpo艣rednio z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub聽zawodow膮, w szczeg贸lno艣ci kt贸ra sk艂ada zam贸wienie w聽Sklepie. Przez Konsumentami na聽potrzeby niniejszego Regulaminu聽 rozumie si臋 tak偶e osoby fizyczne zawieraj膮ce umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z聽tre艣ci tej umowy wynika, 偶e聽nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z聽przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na聽podstawie przepis贸w o聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
f)聽Sklep internetowy聽-聽sklep internetowy dost臋pny pod聽adresem internetowym: healthlabs.pl w聽kt贸rym 艣wiadczone s膮聽Us艂ugi Elektroniczne;

g)聽Produkt聽鈥撀燿ost臋pna w聽Sklepie Internetowym albo produkt opisany w聽Formularzu Zam贸wienia przez Sprzedawc臋, rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a聽Sprzedawc膮;
h)聽Czas realizacji zam贸wienia聽鈥撀爈iczba dni聽roboczych, w聽kt贸rych Sprzedawca skompletuje zam贸wienie z艂o偶one przez Klienta, powierzy zam贸wiony Produkt przewo藕nikowi oraz dostarczy zam贸wiony Produkt za po艣rednictwem przewo藕nika do聽miejsca wskazanego przez Klienta w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu zakupu;

i)聽Zam贸wienie聽鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, z艂o偶one za po艣rednictwem Formularza zam贸wienia albo Formularza Zakupu okre艣laj膮ce: rodzaj i聽ilo艣膰 Produktu znajduj膮cego opisanego w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu w聽chwili sk艂adania zam贸wienia, spos贸b zap艂aty, spos贸b dostarczenia Produktu, miejsce dostarczenia Produktu oraz dane Klienta, stanowi膮ce z艂o偶enie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu Produkt贸w b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia;

j)聽Kodeks Cywilny聽鈥撀爑stawa kodeks cywilny z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽(tj. dnia 10聽maja 2018 r.聽Dz.U. z聽2018 r.聽poz. 1025 ze聽zm.);
k)聽Regulamin聽鈥撀爊iniejszy regulamin;
l)聽Sprzedawca聽鈥撀燞ealth Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽(dawniej: Health Labs Sp. z聽o.o.) w聽Bia艂ymstoku ul. Sienkiewicza 81/3/200 15鈥003 Bia艂ystok, wpisana do聽Krajowego Rejestru S膮dowego Rejestru Przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy w聽Bia艂ymstoku XII聽Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod聽numerem KRS聽851383, NIP聽9662131622.
m)聽Us艂uga Elektroniczna聽鈥撀爑s艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 na聽rzecz Klienta za po艣rednictwem Sklepu Internetowego lub Formularza Zam贸wienia;

n)聽Ustawa o聽Prawach Konsumenta聽鈥撀爑stawa z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze聽zm.).
o)聽Umowa sprzeda偶y聽鈥撀爑mowa sprzeda偶y Produktu w聽rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego, zawierana w聽j臋zyku polskim, pomi臋dzy Klientem, a聽Sprzedawc膮;

p)聽Koszyk聽鈥撀爓irtualne narz臋dzie, umo偶liwiaj膮ce Klientowi agregacj臋 wybranych Produkt贸w przed ich聽zakupem oraz przeliczanie ich聽warto艣ci. Podczas wyboru Produkt贸w, Klient mo偶e dowolnie zarz膮dza膰
zawarto艣ci膮 Koszyka poprzez dodawanie do聽niego lub聽usuwanie z聽niego Produkt贸w;

r)聽Promocja聽鈥撀犈沜i艣le okre艣lony w聽czasie rabat cenowy na聽wybrane Produkty, b臋d膮ce w聽ofercie Sprzedawcy i聽mog膮ce by膰聽przedmiotem Umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Klientem a聽Sprzedawc膮;

s)聽Dow贸d zakupu聽鈥撀爌aragon fiskalny, faktura VAT聽lub聽inny dow贸d, przekazany Klientowi wraz z聽Produktem, potwierdzaj膮cy sprzeda偶 Produktu;

t)聽Newsletter 鈥撀爑s艂uga 艣wiadczona drog膮 elektronicznie, kt贸r膮 Klient mo偶e zam贸wi膰 poprzez Stron臋 internetow膮 - elektroniczna us艂uga dystrybucyjna 艣wiadczona przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e鈥憁ail, kt贸ra umo偶liwia wszystkim korzystaj膮cym z聽niej Us艂ugobiorcom automatyczne otrzymywanie od聽Sprzedawcy cyklicznych tre艣ci elektronicznych zawieraj膮cych informacje o聽Sprzedawcy, jego Produktach, us艂ugach, nowo艣ciach i聽promocjach w聽Sklepie Internetowym.

u)聽Konto 鈥撀燯s艂uga Elektroniczna w聽kt贸rym gromadzone s膮聽dane Klientai historia jefo Zam贸wie艅,聽 polegaj膮ca na umo偶liwieniu Klientowi za艂o偶enia Konta oznaczonego indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i聽has艂em, kt贸rego za艂o偶enie wymaga wype艂nienia przez Kupuj膮cego Formularza.

5.聽Do聽korzystania z聽Formularza Zam贸wienia albo Sklepu Internetowego niezb臋dne jest spe艂nienie nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:
1)聽posiadanie komputera lub聽innego urz膮dzenia multimedialnego z聽dost臋pem do聽sieci Internet;
2)聽posiadanie przegl膮darki internetowej:
a)聽Internet Explorer w聽wersji 11.0 lub聽nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 ActiveX, JavaScript i聽cookies lub
b)聽Mozilla Firefox w聽wersji 52.0 lub聽nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies lub
c)聽Google Chrome w聽wersji 56.0 lub聽nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies lub
d)聽Opera w聽wersji 43.0 lub聽nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies lub
e)聽Apple Safari 8.0 lub聽nowszej z聽w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i聽cookies;
3)聽posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e鈥憁ail);
4)聽zalecana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu 1360 x聽1024 pikseli.

6.聽Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do聽stopnia zagro偶enia, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskania i聽modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy艂anych przez Internet -聽w聽celu zapewnienia bezpiecze艅stwa komunikat贸w i聽danych przekazywanych w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu. Sprzedawca zapewnia bezpiecze艅stwo transmisji danych przekazywanych w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu
poprzez stosowanie protoko艂u SSL (SecureSocketLayer).

7.Klient korzystaj膮cy ze聽Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu jest zobowi膮zany do:
1)聽korzystania ze聽Formularza Zam贸wienia w聽spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2) niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci o聽charakterze bezprawnym,
4)聽korzystania ze聽Formularza Zam贸wienia w聽spos贸b niezak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania,
5)聽korzystania z聽wszelkich tre艣ci zamieszczonych w聽ramach Formularza Zam贸wienia jedynie w聽zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego.

8.聽Sprzedawca zapewnia ochron臋 przesy艂anych tre艣ci cyfrowych i聽danych poprzez stosowanie 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, w聽celu ich zabezpieczenia przed ich聽pozyskaniem przez osoby nieupowa偶nione (np. szyfrowanie SSL, has艂a dost臋pu, programy antywirusowe). Jednak偶e Sprzedawca wskazuje, i偶聽korzystanie z聽sieci Internet i聽us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 niesie zagro偶enie przedostania si臋聽do聽systemu teleinformatycznego i聽urz膮dzenia Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dost臋pu do聽danych Klienta przez osoby trzecie. W聽celu zminimalizowania niniejszych zagro偶e艅, Klient jest obowi膮zany stosowa膰 odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak聽np. aktualne oprogramowanie antywirusowe.

9.聽Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale聽konieczna w聽celu zawarcia Umowy sprzeda偶y.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie聽maj膮 na聽celu wy艂膮cza膰 ani聽ogranicza膰 jakichkolwiek praw Klienta, b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem, przys艂uguj膮cych mu聽na聽mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W聽przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 Regulaminu z聽powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te聽przepisy prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego.

11. Wszystkie zdj臋cia Produkt贸w oraz pozosta艂e materia艂y (w聽tym聽teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w聽Sklepie internetowym albo w聽Formularzu zam贸wienia s膮聽w艂asno艣ci膮 Sprzedawcy lub聽zosta艂y u偶yte przez niego za聽zgod膮 os贸b trzecich, posiadaj膮cych do聽nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdj臋膰 i聽innych materia艂贸w graficznych oraz stosowanie przedruku tekst贸w zamieszczonych w聽Sklepie internetowym albo w聽Formularzu Zam贸wienia, w聽tym聽ich udost臋pnianie w聽Internecie bez聽pisemnej zgody Sprzedawcy lub聽innej osoby trzeciej, posiadaj膮cej do聽nich prawa autorskie.

12. Zabrania si臋聽r贸wnie偶 zewn臋trznym podmiotom pobierania zdj臋膰 ze聽strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich聽do聽cel贸w marketingowych oraz handlowych. Wykorzystanie wymienionych powy偶ej materia艂贸w bez聽pisemnej zgody Sprzedawcy lub聽innej osoby trzeciej, kt贸rej przys艂uguj膮 prawa autorskie jest niezgodne z聽prawem i聽mo偶e stanowi膰 podstaw臋 do聽wszcz臋cia post臋powania cywilnego
oraz karnego przeciwko dopuszczaj膮cym si臋聽tego procederu.

搂聽2.聽US艁UGI 艢WIADCZONE DROG膭 ELEKTRONICZN膭

1.聽Us艂ugi 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem聽 Sklepu internetowego polegaj膮 na:
a)聽prezentacji Produkt贸w;
b) umo偶liwieniu zawarcia Umowy sprzeda偶y poprzez wype艂nienie Formularza zam贸wienia.

c)聽Konto,

d)聽Newsletter.

2.聽Korzystanie z聽Konta mo偶liwe jest po:

a)聽wype艂nieniu przez Klienta Formularza z聽danymi do聽z艂o偶enia Konta,

b)聽klikni臋ciu pola 鈥瀂a艂贸偶 konto鈥

c) potwierdzeniu ch臋ci utworzenia Konta poprzez klikni臋cie w聽link potwierdzaj膮cy przes艂any automatycznie na聽podany adres poczty elektronicznej.

W聽Formularzu Rejestracji niezb臋dne jest podanie przez Us艂ugobiorc臋 nast臋puj膮cych danych Us艂ugobiorcy: imi臋 i聽nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz has艂o.

3.聽Us艂uga Konto 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma聽mo偶liwo艣膰, w聽ka偶dej chwili i聽bez podania przyczyny, usuni臋cia Konta (rezygnacji z聽Konta) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania聽 pisemnie lub elektronicznie kontakt@healthlabs.pl

4.聽Korzystanie z聽Newslettera nast臋puje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na聽kt贸ry b臋d膮 wysy艂ane wiadomo艣ci elektroniczne 鈥撀燦ewsletter聽 i聽po聽klikni臋ciu w聽formularzu widocznym na聽stronie Sklepu Internetowego przycisku ZAPISZ SI臉). Na聽Newsletter mo偶na si臋 r贸wnie偶 zapisa膰 poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w聽trakcie zak艂adania Konta 鈥撀爖聽chwil膮 utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na聽Newsletter.

5.聽Us艂uga Newsletter 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma聽mo偶liwo艣膰, w聽ka偶dej chwili i聽bez podania przyczyny, wypisania si臋 z聽Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez stosown膮 opcj臋 w聽us艂udze Konto, lub poprzez poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania聽 pisemnie lub elektronicznie kontakt@healthlabs.pl

6.聽Formularz Zam贸wienia umo偶liwia zawarcie Umowy sprzeda偶y poprzez dodanie przez Klienta pierwszego Produktu do聽Koszyka, wype艂nieniu danych w聽Formularza Zam贸wienia zgodnie z聽搂聽4聽Regulaminu. W聽Formularzu Zam贸wienia niezb臋dne jest podanie przez Klienta nast臋puj膮cych danych dotycz膮cych Klienta: imi臋 i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz膮cych Umowy Sprzeda偶y: Produkt/y, ilo艣膰 Produktu/贸w, miejsce i聽spos贸b dostawy Produktu/贸w, spos贸b p艂atno艣ci. W聽wypadku Klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami niezb臋dne jest tak偶e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7.聽Us艂uga Formularz Zam贸wienia 艣wiadczona jest nieodp艂atnie oraz ma聽charakter jednorazowy i聽ulega zako艅czeniu z聽chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia za聽jego po艣rednictwem albo z聽chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania sk艂adania Zam贸wienia za聽jego po艣rednictwem.

8.聽Wszelkie reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 oraz pozosta艂e reklamacje zwi膮zanie z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a聽tak偶e zg艂oszenia dotycz膮ce narusze艅 Regulaminu, Klient mo偶e sk艂ada膰 w聽formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na
adres: kontakt@healthlabs.pl lub聽pisemnie na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w聽Bia艂ymstoku ul. Sienkiewicza 81/3/200 15鈥003 Bia艂ystok. Zaleca si臋聽podanie przez Klienta w聽opisie reklamacji: informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i聽daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci, 偶膮dania Klienta oraz danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 (imi臋, nazwisko oraz adres do korespondencji) 鈥撀爑艂atwi to聽i聽przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋. Wymogi podane w聽zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i聽nie聽wp艂ywaj膮 na聽skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z聽pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

9.聽Reklamacje, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 8聽niniejszego paragrafu, b臋d膮 rozpatrywane przez Sprzedawc臋 niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej ni偶聽w聽terminie 14聽dni kalendarzowych od聽dnia jej聽otrzymania. Odpowied藕 na聽reklamacj臋 zostanie wys艂ana na聽adres wskazany przez sk艂adaj膮cego reklamacj臋. Je艣li dane lub聽informacje podane w聽reklamacji b臋d膮 wymaga艂y uzupe艂nienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca zwr贸ci si臋聽do聽Klienta o uzupe艂nienie reklamacji we聽wskazanym zakresie.

搂聽3.聽ZASADY KORZYSTANIA ZE聽SKLEPU INTERNETOWEGO

1.聽Klient zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
a)聽korzystania ze聽Sklepu internetowego w聽spos贸b zgodny z聽prawem, Regulaminem, zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, dobrymi obyczajami, maj膮c na聽uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i聽w艂asno艣ci intelektualnej Sprzedawcy oraz os贸b trzecich;
b) wprowadzania danych zgodnych ze聽stanem faktycznym, niewprowadzaj膮cych w聽b艂膮d lub nienaruszaj膮cych prawa os贸b trzecich;
c)聽korzystania z聽us艂ug i funkcjonalno艣ci udost臋pnianych przez Sprzedawc臋 w聽spos贸b niezak艂贸caj膮cy funkcjonowania Sprzedawcy i聽Sklepu Internetowego;
d)聽korzystania z聽wszelkich tre艣ci zamieszczonych w聽ramach Sklepu internetowego jedynie w聽zakresie u偶ytku osobistego.

2.聽Sprzedawca informuje, 偶e niedopuszczalne jest podejmowanie przez Klienta czynno艣ci, kt贸re mog艂yby destabilizowa膰 lub聽zak艂贸ca膰 dzia艂anie Sklepu internetowego lub聽utrudnia膰 dost臋p do聽Sklepu internetowego Sprzedawcy lub聽innym Klientom, jak聽r贸wnie偶 podejmowanie przez Klienta dzia艂a艅 takich jak umieszczanie w聽Sklepie internetowym lub聽rozsy艂anie za聽jego po艣rednictwem niezam贸wionej informacji handlowej.

3.聽W聽przypadku naruszenia przez Klienta przepis贸w prawa, postanowie艅 Regulaminu lub聽zasad Polityki Prywatno艣ci, a聽tak偶e w聽przypadku post臋powania przez Klienta w聽spos贸b utrudniaj膮cy prac臋 Sklepu internetowego lub聽uci膮偶liwy dla聽innych Klient贸w, Sprzedawca ma聽prawo pozbawi膰 Klienta prawa do聽korzystania ze聽Sklepu internetowego lub聽ograniczy膰 mu聽dost臋p do聽niekt贸rych funkcjonalno艣ci Sklepu internetowego.

4.聽W聽Sklepie Internetowym mog膮 by膰 organizowane Promocje na聽wybrane Produkty. O聽zasadach dotycz膮cych promocji decyduje Sprzedawca, podaj膮c je聽do聽wiadomo艣ci publicznej na聽stronie Sklepu internetowego.

5.聽Og艂oszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i聽inne informacje o聽Produktach, podane na聽stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczeg贸lno艣ci ich聽opisy, parametry techniczne i聽u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do聽zawarcia umowy w聽rozumieniu art. 71聽Kodeksu cywilnego.

搂聽4.聽ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y

1.聽Klient mo偶e z艂o偶y膰 Zam贸wienie w聽jeden z nast臋puj膮cych sposob贸w na聽Produkty znajduj膮ce si臋聽w asortymencie Sprzedawcy:
a)聽z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez Formularz Zakupu na聽stronie Sklepu internetowego;
b)聽z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez Formularz Zam贸wienia;

2.聽Wszystkie Produkty dost臋pne w聽Sklepie internetowym s膮聽oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od聽wad) oraz zgodne z obowi膮zuj膮cymi standardami i wymaganiami.

3.聽Zam贸wienia, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 1聽niniejszego paragrafu, mo偶na sk艂ada膰 7聽dni聽w聽tygodniu przez 24聽godziny na聽dob臋.

4.聽Zam贸wienia z艂o偶one w聽dni聽powszednie po聽godz. 16.00, w聽soboty i聽niedziele oraz 艣wi臋ta, b臋d膮 rozpatrywane nast臋pnego dnia roboczego.

5.聽W聽celu skutecznego z艂o偶enia Zam贸wienia w聽spos贸b, o聽kt贸rym mowa w聽ust. 1聽pkt. a)聽niniejszego paragrafu, konieczne jest:
a)聽dodanie Produktu do聽Koszyka,
b)聽prawid艂owe wype艂nienie przez Klienta dost臋pnego na聽stronie Sklepu internetowego Formularza Zakupu zawieraj膮cego dane do聽wysy艂ki Produktu,

c)聽dokonanie wyboru sposobu p艂atno艣ci,

d) zaakceptowania postanowie艅 Regulaminu oraz naci艣ni臋cie przycisku 鈥瀂amawiam teraz鈥.

6.W celu skutecznego z艂o偶enia Zam贸wienia, o聽kt贸rym mowa w聽ust. 1聽pkt. b)聽niniejszego paragrafu, konieczne jest

a)聽prawid艂owe wype艂nienie przez Klienta dost臋pnego na聽stronie Sklepu internetowego Formularza Zakupu zawieraj膮cego dane do聽wysy艂ki Produktu,
b)聽dokonanie wyboru sposobu p艂atno艣ci,

c) zaakceptowania postanowie艅 Regulaminu oraz naci艣ni臋cie przycisku 鈥瀂amawiam teraz鈥.

7.聽W聽trakcie sk艂adania Zam贸wienia, do聽momentu naci艣ni臋cia przycisku 鈥瀂amawiam teraz鈥.聽 lub聽do聽momentu telefonicznego potwierdzenia przez Sprzedawc臋 kompletno艣ci z艂o偶onego przez Klienta zam贸wienia Klient ma聽mo偶liwo艣膰 modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w聽zakresie wyboru Produktu. W聽tym聽celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacji dost臋pnymi na聽danej stronie internetowej Sprzedawcy.

8.聽Po聽z艂o偶eniu Zam贸wienia, Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza z艂o偶enie Zam贸wienia przez Klienta Potwierdzenie z艂o偶enia Zam贸wienia przez Sprzedawc臋 nast臋puje poprzez przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e鈥憁ail, zawieraj膮ce potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia, na聽adres podany przez Klienta. Wiadomo艣膰 e鈥憁ail, telefoniczne potwierdzenie, pisemne potwierdzenie, o聽kt贸rych mowa w聽zdaniu poprzedzaj膮cym, stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Sprzedawc膮, a聽Klientem.

9.聽Umow臋 sprzeda偶y traktuje si臋聽jako zawart膮 z聽chwil膮 otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci e鈥憁ail lub聽pisemnego potwierdzenia zawarcia tej聽umowy.

10. Czas realizacji Zam贸wienia (skompletowanie Zam贸wienia i przygotowanie go聽do聽wysy艂ki) wraz z聽dostaw膮 wynosi od聽2聽do聽7聽dni聽roboczych i聽jest liczony w聽nast臋puj膮cy spos贸b:
a)聽w聽przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przy odbiorze 鈥撀爋d聽dnia zawarcia Umowy sprzeda偶y;
b)聽w聽przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci elektronicznej 鈥撀爋d聽dnia zaksi臋gowania wp艂aty w聽pe艂nej wysoko艣ci na聽rachunku bankowym Sprzedawcy.
11. Klient mo偶e dokona膰 zmian w聽Zam贸wieniu lub聽je聽anulowa膰 do聽momentu potwierdzenie z艂o偶enia Zam贸wienia przez Sprzedawc臋.

12. W聽przypadku braku dost臋pno艣ci zam贸wionych przez Klienta Produkt贸w na聽magazynie Sprzedawcy, Sprzedaj膮cy poinformuje o聽tym聽Klienta. W聽takiej sytuacji Klient mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na聽wyd艂u偶enie czasu realizacji Zam贸wienia lub聽zrezygnowa膰 z聽zam贸wionego Produktu albo z聽ca艂o艣ci Zam贸wienia. W聽przypadku braku dost臋pno艣ci Produkt贸w, szacowany czas realizacji Zam贸wienia ustalany jest indywidualnie z聽Klientem.

13. Niezb臋dnym elementem procedury sk艂adania Zam贸wienia jest zapoznanie si臋聽i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co聽Klient potwierdza zaznaczaj膮c odpowiednie pole przed finalizacj膮 Zam贸wienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w聽toku procedury sk艂adania Zam贸wienia uniemo偶liwia skorzystanie z聽mo偶liwo艣ci nabycia Produktu za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu.

14. Elementem procedury sk艂adania zam贸wienia jest r贸wnie偶 podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w聽formularzu zam贸wienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz zapoznania si臋聽przez Klienta z聽Klauzul膮 informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednak偶e konieczne w聽celu z艂o偶enia Zam贸wienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i聽nie聽jest konieczne do聽z艂o偶enia Zam贸wienia.

15. W聽formularzu zam贸wienia nale偶y wskaza膰:
1)聽imi臋 i聽nazwisko oraz adres Klienta,
2)聽numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e鈥憁ail) Klienta;

3)聽dane adresowe do聽przesy艂ki.

16. Informacja o聽ca艂kowitej warto艣ci zam贸wienia, kt贸ra obejmuje cen臋 Produktu, jest ka偶dorazowo podawana na聽stronie internetowej Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu w聽trakcie sk艂adania zam贸wienia, w聽tym聽tak偶e bezpo艣rednio przed i聽w聽chwili zatwierdzenia i聽z艂o偶enia przez Klienta zam贸wienia. S膮聽to聽ca艂kowite koszty, kt贸re Klient zobowi膮zany jest zap艂aci膰 wraz z聽nale偶nymi podatkami i聽kosztami dostarczenia Produktu.

17. W聽trakcie procedury sk艂adania zam贸wienia 鈥撀燼偶聽do聽momentu naci艣ni臋cia na聽przycisk 鈥瀂amawiam teraz鈥, Klient ma聽mo偶liwo艣膰 modyfikowania zam贸wienia w szczeg贸lno艣ci w聽zakresie wyboru Produktu, obszaru i聽sposobu dostarczenia Produktu, sposobu p艂atno艣ci, danych podanych w聽Formularzu Zam贸wienia.

18. Z艂o偶enie zam贸wienia nast臋puje przez naci艣ni臋cie przez Klienta na聽przycisk 鈥瀂amawiam teraz鈥. Zam贸wienie z艂o偶one po聽klikni臋ciu Zamawiam teraz poci膮ga za聽sob膮 obowi膮zek zap艂aty.

19. Klient, kt贸ry przy sk艂adaniu zam贸wienia wybra艂 p艂atno艣膰 z聽g贸ry, powinien ui艣ci膰 cen臋 oraz koszty dostarczenia Produktu w聽ci膮gu 7聽dni聽od聽otrzymania od聽Sprzedawcy wiadomo艣ci elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zam贸wienia i聽przyj臋cia zam贸wienia do聽realizacji. Je偶eli Klient nie聽dokona p艂atno艣ci w聽terminie 7聽dni聽od聽dnia potwierdzenia Zam贸wienia, Sprzedawca wezwie Klienta do聽dokonania p艂atno艣ci. W聽przypadku nieuiszczenia ca艂o艣ci wp艂aty w聽terminie wskazanym w聽wezwaniu, Sprzedawca ma聽prawo anulowa膰 Zam贸wienie, informuj膮c o聽tym聽Klienta za po艣rednictwem poczty elektronicznej, na聽adres e鈥憁ail Klienta lub telefonicznie.

20. Klient, kt贸ry przy sk艂adaniu zam贸wienia wybra艂 p艂atno艣膰 przy odbiorze zam贸wionego Produktu (p艂atno艣膰 za聽pobraniem), zobowi膮zany jest do聽dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki zawieraj膮cej zam贸wiony Produkt.

21. 艢wiadczenie przez Sprzedawc臋 Us艂ug Elektronicznych w聽zakresie umo偶liwienia Klientom sk艂adania zam贸wie艅 na聽Produkty oferowane przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Strony Internetowej i聽Formularza Zakupu jest nieodp艂atne. Us艂uga ulega zako艅czeniu bezpo艣rednio po zrealizowaniu zam贸wienia przez Sprzedawc臋 albo z聽chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania przez Klienta sk艂adania zam贸wienia za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu.

搂聽5.聽CENY PRODUKT脫W

1.聽Ceny Produkt贸w prezentowanych na聽stronach internetowych Formularza Zam贸wienia wyra偶one s膮聽w聽z艂otych polskich i聽s膮聽cenami brutto, tj. zawieraj膮 podatki, w聽tym聽podatek od聽Produkt贸w i聽us艂ug (VAT).

2.聽Ceny Produkt贸w podane w聽Sklepie internetowym albo w聽Formularzu Zam贸wienia nie聽zawieraj膮 koszt贸w dostarczenia Produktu. Koszty dostarczenia zam贸wionego Produktu s膮聽ka偶dorazowo podawane w聽Formularzu Zakupu albo w聽Formularza Zam贸wienia w聽trakcie sk艂adania zam贸wienia, tym聽tak偶e bezpo艣rednio przed i聽w聽chwili zatwierdzenia i聽z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia i uwzgl臋dniane s膮聽w聽ca艂kowitej warto艣ci zam贸wienia. Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia obejmuje cen臋 Produktu oraz koszty jego dostarczenia. O聽艂膮cznej kwocie Zam贸wienia uwzgl臋dniaj膮cej koszty dostawy, Klient informowany jest ka偶dorazowo przed z艂o偶eniem Zam贸wienia i聽w聽e鈥憁ailu potwierdzaj膮cym z艂o偶enie Zam贸wienia.

3.聽Informacje o聽cenie Produktu, cechach oraz istotnych w艂a艣ciwo艣ciach Produktu dost臋pne s膮聽na聽w聽Sklepie Internetowym albo w聽Formularzu Zam贸wienia i zamieszczone s膮聽przy prezentowanym Produkcie.

4.聽Do聽ka偶dego Zam贸wienia do艂膮czany jest Dow贸d zakupu.

5.聽Ceny Produkt贸w podane na聽stronach internetowych Formularza Zam贸wienia obowi膮zuj膮 jedynie przy sk艂adaniu zam贸wie艅 za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia i聽mog膮 obejmowa膰 oferty promocyjne albo dodatkowe rabaty aktualizowane po聽wpisaniu kodu rabatowego.

6.聽Ceny Produkt贸w prezentowanych na聽stronach internetowych Formularza Zam贸wienia mog膮 ulega膰 zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie聽ma聽wp艂ywu na聽Zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w聽偶ycie zmiany ceny.

搂聽6.聽SPOSOBY ZAP艁ATY CENY ZA聽ZAM脫WIONY PRODUKT ORAZ OP艁AT ZA DOSTARCZENIE ZAM脫WIONEGO PRODUKTU

1.聽Aktualnie dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w聽tym elektronicznych prezentowane do聽wyboru na聽pocz膮tku procedury sk艂adania zam贸wienia, przed dokonaniem z艂o偶enia zam贸wienia i聽s膮聽to:
a.聽P艂atno艣膰 za聽pobraniem przy odbiorze przesy艂ki.
b.聽P艂atno艣ci elektroniczne za po艣rednictwem PayU w聽tym realizowane za聽jej po艣rednictwem:

-聽P艂atno艣膰 kart膮 kredytow膮,

-聽Blik,

-聽Google Pay,

2.聽P艂atno艣ci mog膮 by膰聽realizowane za po艣rednictwem systemu PayU.pl, obs艂ugiwanego przez PayU S.A. z聽siedzib膮 w聽Poznaniu (60鈥324), ul. Marceli艅ska 90, KRS聽nr聽0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 oraz Firma PayPal (Europe) S.脿 r.l. et聽Cie, S.C.A. (zarejestrowana w聽R.C.S. Luxembourg pod聽numerem B聽118 349), z聽oficjaln膮 siedzib膮 w Luksemburgu, L鈥2449, posiada w聽Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na聽prowadzenie dzia艂alno艣ci w聽formie instytucji kredytowej w聽rozumieniu artyku艂u 2聽ustawy o聽sektorze finansowym z聽5聽kwietnia 1993 roku (z p贸藕niejszymi zmianami).

3.聽P艂atno艣ci za po艣rednictwem systemu PayU.pl, w聽zale偶no艣ci od聽ich dost臋pno艣ci, kt贸re dokonywane s膮聽na聽zasadach okre艣lonych aktualnie dla聽tych sposob贸w p艂atno艣ci przez obs艂uguj膮ce je聽podmioty, mog膮 dokonywa膰 wy艂膮cznie osoby uprawnione do pos艂ugiwania si臋聽danym instrumentem p艂atniczym, w聽oparciu o聽kt贸ry nast臋puje realizacja p艂atno艣ci za po艣rednictwem ww. system贸w; w szczeg贸lno艣ci dan膮 kart膮 p艂atnicz膮 mo偶e pos艂ugiwa膰 si臋聽wy艂膮cznie jej聽uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A., b膮d藕 przypadki nadu偶y膰 b臋d膮 zg艂aszane do聽w艂a艣ciwych organ贸w 艣cigania.

搂聽7.聽DOSTAWA

1.聽Dostawa odbywa si臋聽przesy艂k膮 kuriersk膮 pod聽adres wskazany przez Klienta w聽trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

2.聽Standardowa dostawa Produktu ogranicza si臋聽do聽terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i聽odbywa si臋聽za po艣rednictwem:

a)聽 Kurier DHL w聽terminie ka偶dorazowo wskazanym w聽 Formularzu Zm贸wienia,

b)聽Kurier DHL parcelshop

c)聽Przesy艂ka paczkomatowa Inpost,

d)聽聽Pharmalink -聽kurier farmaceutyczny,

3.聽Dostawa Produkt贸w poza granic臋 Rzeczpospolitej Polskiej odbywa si臋聽za po艣rednictwem firmy kurierskiej DHL聽i聽mo偶e by膰聽realizowana tylko i聽wy艂膮cznie po聽konsultacji telefonicznej ze聽Sprzedawc膮. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do聽zmiany us艂ugodawcy dostarczaj膮cego przesy艂k臋.

4.聽Dostawy Produktu s膮聽realizowane w聽dni聽powszednie.

5.聽Koszty dostawy ponosi Klient.

6.聽Koszty dostawy i聽termin dostawy na聽terytorium Rzeczpospolitej Polskiej opisane s膮聽w聽Formularzu Zakupu albo Formularzu Zam贸wienia.

7.聽W聽przypadku dostawy Produkt贸w poza granic臋 Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy jest ka偶dorazowo ustalany indywidualnie z聽Klientem przed zwarciem umowy.

8.聽Sprzedawca zobowi膮zuje si臋聽dostarczy膰 Klientowi Produkty wolne od聽wad.

9.聽Klient zobowi膮zuje si臋聽do聽odebrania dostarczonego Produktu.

搂聽8.聽PRAWO ODST膭PIENIA OD聽UMOWY

1.聽Zgodnie z聽art. 27聽ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (Dz. U.聽z聽2017 r.聽poz. 683 z聽p贸藕n. zm.) Konsument, a聽tak偶e osoby fizyczne zawieraj膮ce umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z聽tre艣ci tej umowy wynika, 偶e聽nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z聽przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na聽podstawie przepis贸w o聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej mo偶e w聽terminie 14聽dni聽odst膮pi膰 od聽tej聽umowy bez聽podawania jakiejkolwiek przyczyny i聽bez聽ponoszenia koszt贸w, z聽wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w聽punkcie 7聽i聽punkcie 8聽poni偶ej.

2.聽Bieg terminu do聽odst膮pienia od聽umowy rozpoczyna si臋:

1)聽dla聽umowy, w聽wykonaniu kt贸rej Sprzedawca wydaje Produkt, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jego w艂asno艣ci (np. umowa sprzeda偶y) 鈥撀爋d聽obj臋cia Produktu w聽posiadanie przez Konsumenta Konsument lub聽 podmiot wskazany w聽ust 1聽lub聽wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶聽przewo藕nik, a聽w聽przypadku umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮聽dostarczane osobno, partiami lub聽w聽cz臋艣ciach 鈥撀爋d聽obj臋cia w聽posiadanie ostatniego Produktu, partii lub聽cz臋艣ci,

2)聽dla聽pozosta艂ych um贸w 鈥撀爋d聽dnia zawarcia umowy.

3.聽Konsument lub聽 podmiot wskazany w聽ust. 1聽mo偶e odst膮pi膰 od聽umowy informuj膮c Sprzedawc臋 o聽swojej decyzji o聽odst膮pieniu od聽umowy w聽drodze jednoznacznego o艣wiadczenia na聽przyk艂ad przez wys艂anie na聽adres:
a)聽Tradycyjnie na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok聽200 15鈥003 Bia艂ystok,
b) Elektronicznie na聽adres korespondencji emailowej: kontakt@healthlabs.pl O艣wiadczenie o聽odst膮pieniu od聽umowy mo偶na z艂o偶y膰 korzystaj膮c z聽formularza odst膮pienia od聽umowy, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr聽1聽do聽niniejszego Regulaminu, jednak nie聽jest to obowi膮zkowe.

4.聽Do聽zachowania terminu do聽odst膮pienia od聽umowy wystarczy wys艂anie informacji dotycz膮cej wykonania przys艂uguj膮cego prawa odst膮pienia od聽umowy przed up艂ywem terminu do聽odst膮pienia od聽umowy.

5.聽W聽przypadku odst膮pienia od聽umowy zawartej na聽odleg艂o艣膰, umow臋 uwa偶a si臋聽za聽niezawart膮. Je艣li Klient b臋d膮cy Konsumentem lub聽 podmiot wskazany w聽ust 1聽z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o聽odst膮pieniu od聽umowy zanim Sprzedawca przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.

6.聽W聽przypadku odst膮pienia od聽umowy, Konsument lub聽 podmiot wskazany w聽ust 1聽ma聽obowi膮zek zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej jednak ni偶聽w聽terminie 14聽dni聽od聽dnia, w聽kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedawc臋 o聽odst膮pieniu od聽umowy. Do聽zachowania terminu wystarczy, je艣li聽 Produkt zostanie odes艂any przed up艂ywem 14- dniowego terminu na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok聽200 15鈥003 Bia艂ystok, z聽dopiskiem 鈥瀂wrot鈥.

7.聽Konsument zobowi膮zany jest ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu.

8.聽W聽przypadku odst膮pienia od聽umowy Sprzedawca niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej ni偶聽w聽terminie 14聽dni聽od聽dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta lub聽 podmiotu wskazanego w聽ust 1聽odst膮pieniu od聽umowy, zwr贸ci wszystkie otrzymane od聽niego p艂atno艣ci.

9.聽Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przez Sprzedawc臋 przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakich u偶y艂 Konsument lub podmiot wskazany w聽ust 1聽chyba 偶e聽podmiot ten wyra藕nie zgodzi艂 si臋聽na聽inny spos贸b zwrotu p艂atno艣ci.

10. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋聽ze聽zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od聽Konsumenta lub podmiotu wskazanego w聽ust 1聽do聽chwili otrzymania Produktu z聽powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiotu wskazanego w聽ust 1聽dowodu odes艂ania Produktu, w聽zale偶no艣ci od聽tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

11. Konsument lub podmiotu wskazanego w聽ust 1聽ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z聽niej w聽spos贸b inny ni偶聽by艂o to聽konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z聽art. 38聽ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 roku o聽prawach konsumenta (Dz. U.聽z聽2017 r., poz. 68聽z聽p贸藕n. zm.), prawo odst膮pienia od聽umowy zawartej na聽odleg艂o艣膰 nie聽przys艂uguje Konsumentowi lub podmiotowi wskazanemu w聽ust 1聽w聽odniesieniu do聽um贸w:
1)聽o聽艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w聽pe艂ni us艂ug臋 za聽wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e聽po聽spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od聽umowy;
2)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub聽s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub聽maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do聽u偶ycia;
4)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po聽otwarciu opakowania nie聽mo偶na zwr贸ci膰 ze聽wzgl臋du na聽ochron臋 zdrowia lub聽ze聽wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
5)聽w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮聽rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze聽wzgl臋du na聽sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z聽innymi rzeczami.

搂聽9.聽PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.聽Sprzedawca jest zobowi膮zany do dostarczenia Klientom Produktu bez聽wad聽fizycznych i聽prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klient贸w odpowiedzialno艣膰 za聽wady Produktu na聽zasadach okre艣lonych w聽przepisach ustawy z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.聽z聽2018, poz. 1025 z聽p贸藕n. zm.), w szczeg贸lno艣ci w聽art. 556 i聽nast臋pnych Kodeksu cywilnego.

2.聽Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta
a)聽Tradycyjnie na聽adres: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok聽200 15鈥003 Bia艂ystok,
b) Elektronicznie na聽adres korespondencji emailowej: kontakt@healthlabs.pl
3.聽Wskazane jest, aby聽zg艂oszenie reklamacji zawiera艂o w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i聽nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e鈥憁ail), na聽kt贸ry ma聽zosta膰 wys艂ana odpowied藕 na聽reklamacj臋, je艣li Klient 偶yczy sobie otrzyma膰 odpowied藕 na聽reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej, dat臋 nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dok艂adny opis wady oraz dat臋 jej stwierdzenia, 偶膮danie Klienta, a聽tak偶e preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o聽sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze聽zg艂oszeniem reklamacji nale偶y dostarczy膰 Sprzedawca dow贸d zakupu Produktu. Mo偶e to聽by膰聽na聽przyk艂ad kopia paragonu lub聽kopia faktury, wydruk z聽karty p艂atniczej albo inny dow贸d. Powy偶sza tre艣膰 dotycz膮ca zg艂oszenia reklamacji stanowi jedynie przyk艂ad, z聽kt贸rego Klient nie聽musi korzysta膰, i聽nie聽wp艂ywa na聽skuteczno艣膰 reklamacji zg艂oszonych z聽pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

4.聽Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z聽tytu艂u r臋kojmi, jest zobowi膮zany na聽koszt Sprzedawcy dostarczy膰 wadliwy Produkt do聽Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok聽200 15鈥003 Bia艂ystok.

5.聽Sprzedawca rozpatrzy i聽ustosunkuje si臋聽do聽reklamacji niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej ni偶聽w聽terminie 14聽dni聽od聽dnia z艂o偶enia reklamacji. O聽sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z聽danymi wskazanymi w聽zg艂oszeniu reklamacji.
6.聽Reklamacja dotycz膮ca us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 powinna zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci: opis sprawy, kt贸rej dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e鈥憁ail) podany w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu oraz adres poczty elektronicznej (adres e鈥憁ail) lub聽adres do korespondencji, na聽kt贸ry ma聽zosta膰 wys艂ana odpowied藕 na聽reklamacj臋, je艣li Klient 偶yczy sobie otrzyma膰 odpowied藕 na聽reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty lub聽poczty elektronicznej na聽adres, kt贸ry jest inny ni偶聽adres poczty elektronicznej (adres e鈥憁ail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub聽w聽formularzu zam贸wienia, a聽tak偶e preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o聽sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powy偶sza tre艣膰 dotycz膮ca zg艂oszenia reklamacji stanowi jedynie przyk艂ad, z聽kt贸rego Klient nie聽musi korzysta膰, i聽nie聽wp艂ywa na聽skuteczno艣膰 reklamacji zg艂oszonych z聽pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o聽sposobie jej rozpatrzenia nast膮pi niezw艂ocznie, nie聽p贸藕niej ni偶聽w聽terminie 14聽dni聽od聽daty z艂o偶enia reklamacji. O聽sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z聽danymi wskazanymi w聽zg艂oszeniu reklamacji.

7.聽W聽przypadku wyst膮pienia ewentualnych brak贸w w聽z艂o偶onej reklamacji, Sprzedawca zwr贸ci si臋聽do聽Klienta o聽ich uzupe艂nienie zgodnie z聽danymi adresowymi wskazanymi w聽zg艂oszeniu reklamacji.

搂聽10. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I聽DOCHODZENIA ROSZCZE艃

1.聽Szczeg贸艂owe informacje o pozas膮dowych sposobach rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅, a聽tak偶e zasady dost臋pu do聽tych procedur dost臋pne s膮聽w聽siedzibach oraz na聽stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do聽kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, wojew贸dzkich inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www. uokik.gov.pl/sprawy indywidualne.php.

2.聽Klient posiadaj膮cy status Konsumenta lub聽 podmiotu wskazany w聽搂聽8聽ust 1聽mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w聽sprawie rozwi膮zania indywidulanego sporu mi臋dzy Konsumentem a聽Sprzedawca, korzystaj膮c z聽bezp艂atnej pomocy prawnej miejskiego lub聽powiatowego rzecznika konsument贸w albo organizacji spo艂ecznej, do聽kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, m.in. Federacji Konsument贸w 鈥撀燼dres strony internetowej: www.federacja鈥慿onsumentow.org.pl.

3.聽W聽rozwi膮zaniu indywidulanego sporu i聽skargi konsumenckiej zwi膮zanych z聽transakcj膮 transgraniczn膮 pomaga tak偶e Sie膰 Europejskich Centr贸w Konsumenckich. Adresy tych instytucji dost臋pne s膮聽na聽stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4.聽Klient b臋d膮cy Konsumentem lub聽 podmiotu wskazany w聽搂聽8聽ust 1聽posiada mi臋dzy innymi nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowego rozwi膮zania sporu:

1)聽zwr贸cenie si臋聽do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z聽wnioskiem o聽wszcz臋cie post臋powania w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zania sporu mi臋dzy Konsumentem lub聽 podmiotem wskazanym w聽搂聽8聽ust 1聽a聽Sprzedawca przez umo偶liwienie zbli偶enia stanowisk stron w聽celu rozwi膮zania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwi膮zania sporu,
2)聽uprawniony jest do聽zwr贸cenia si臋聽do聽sta艂ego s膮du polubownego dzia艂aj膮cego przy wojew贸dzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z聽wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z聽zawartej umowy sprzeda偶y.

5.聽Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do聽prowadzenia post臋powania w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w聽zakresie prowadzenia post臋powania w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich oraz organizowania i聽prowadzenia sta艂ych s膮d贸w polubownych wykonuj膮 w艂a艣ciwi miejscowo wojew贸dzcy
inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojew贸dzkich inspektor贸w Inspekcji Handlowej oraz sta艂ych s膮d贸w polubownych wraz z聽adresami ich聽stron internetowych znajduje si臋聽na聽stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w pod聽adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6.聽Wykaz instytucji zajmuj膮cych si臋聽pozas膮dowym rozwi膮zywaniem spor贸w konsumenckich wraz z聽informacj膮 o聽rodzaju spraw, jakimi poszczeg贸lne podmioty si臋聽zajmuj膮 dost臋pny jest na聽stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w pod聽adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w dzia艂a r贸wnie偶 punkt kontaktowy do聽spraw pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich oraz internetowego systemu rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich, do聽zada艅 kt贸rego nale偶y mi臋dzy innymi udzielanie pomocy Konsumentom w聽sprawach dotycz膮cych pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich, w szczeg贸lno艣ci w
sprawach spor贸w wynikaj膮cych z transgranicznych um贸w zawieranych z konsumentami.

7.聽Konsument lub聽 podmiot wskazany w聽搂聽8聽ust 1聽mo偶e skorzysta膰 z聽platformy internetowego systemu rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) Nr聽524/2013 z聽dnia 21聽maja 2013 r.聽w聽sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr聽2006/2004 i聽dyrektywy 2009/22/WE (rozporz膮dzenie w聽sprawie ODR聽w聽sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR聽ma聽u艂atwia膰 niezale偶ne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozas膮dowe rozstrzyganie przez Internet spor贸w mi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami dotycz膮cych zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowych um贸w sprzeda偶y lub聽um贸w o聽艣wiadczenie us艂ug zawieranych mi臋dzy konsumentami mieszkaj膮cymi w聽Unii Europejskiej a przedsi臋biorcami maj膮cymi siedzib臋 w聽Unii Europejskiej. Poni偶ej zamieszczamy 艂膮cze elektroniczne do聽platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Skorzystanie z聽dost臋pnych pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅 jest mo偶liwe po聽zako艅czeniu procedury reklamacyjnej i聽ma聽charakter dobrowolny -聽obie strony musz膮 wyrazi膰 zgod臋 na post臋powanie. Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na聽udzia艂 w post臋powaniu w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w z Konsumentami lub聽 podmiotem wskazanym w聽搂聽8聽ust 1.

搂聽11. DANE OSOBOWE I聽POLITYKA PRYWATNO艢CI

1. Administratorem danych osobowych Klient贸w jest Sprzedawca, zwany w聽niniejszym paragrafie jako ADO.

2.聽W聽sprawach zwi膮zanych z聽ochron膮 danych osobowych, Klient mo偶e skontaktowa膰 si臋聽z聽Email kontakt@healthlabs.pl Tradycyjnie: Health Labs Care Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. k.聽z聽siedzib膮 w Bia艂ymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok聽200 15鈥003 Bia艂ystok; kontakt@healthlabs.pl albo telefonicznie 48聽85聽733 91聽64聽(pn.-pt. 8:00 鈥撀16:00).

3. Przetwarzamy dane osobowe w聽celu:
a)聽wykonania zawartej umowy, a聽tak偶e dla聽cel贸w wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na聽ADO聽na聽podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, oraz przepis贸w podatkowych i聽z聽zakresu rachunkowo艣ci 鈥攏p. wystawienia faktury tj. na聽podstawie art. 6聽ust聽1聽lit聽b聽i聽c聽RODO czyli Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27聽kwietnia 2016 r.聽w聽sprawie ochrony os贸b
fizycznych w聽zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i聽w聽sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.,
b)聽realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO聽na聽podstawie art. 6聽ust. 1聽lit聽f聽RODO, kt贸ry to聽interes polega na:
-聽dochodzeniu lub聽obronie przed roszczeniami 鈥撀爊aszym prawnie uzasadnionym interesem jest ewentualne ustalenie lub聽dochodzenie roszcze艅 lub聽obrona przed roszczeniami,
- zagwarantowaniu bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug sprzeda偶y 鈥撀爊aszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpiecze艅stwa prowadzenia us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮),
-聽marketingu i聽promocji w艂asnych produkt贸w lub聽us艂ug ADO polegaj膮cych na聽kierowaniu e鈥憁ailowych powiadomie艅 o interesuj膮cych ofertach lub聽tre艣ciach, kt贸re w聽niekt贸rych przypadkach zawieraj膮 informacje handlowe oraz prowadzenie innego rodzaju dzia艂a艅 zwi膮zanych z marketingiem bezpo艣rednim towar贸w i聽us艂ug (przesy艂anie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮) 鈥撀爌rawnie uzasadniony interes polega na聽marketingu bezpo艣rednim produkt贸w i聽us艂ug w艂asnych. W聽celu realizowania dzia艂a艅 marketingowych ADO聽w聽niekt贸rych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, 偶e聽dzi臋ki automatycznemu przetwarzaniu danych ADO聽dokonuje oceny wybranych czynnik贸w dotycz膮cych os贸b fizycznych w聽celu analizy ich聽zachowania lub聽stworzenia prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowa艅 zwi膮zanych z聽ofert膮 ADO.
-聽analizie satysfakcji klient贸w 鈥撀爊aszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie najwy偶szej jako艣ci obs艂ugi Klienta oraz jako艣ci produkt贸w,
c)聽wysy艂ania informacji handlowych i聽komunikacji telefonicznej w聽celu marketingu bezpo艣redniego 鈥撀爅e偶eli udzielona zostanie na聽to聽odr臋bna zgoda 鈥撀燼rt. 6聽ust聽1聽lit聽a)聽RODO.
4.聽Dane osobowe przetwarzane w聽celach wskazanych w聽ust. 3聽powy偶ej b臋d膮 przechowywane do聽up艂ywu okresu przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych z聽zawartej umowy, w聽tym聽zwi膮zanych z聽umow膮 roszcze艅 podatkowych 鈥撀爈ecz nie聽d艂u偶ej ni偶聽przez 6聽lat. W聽zakresie, w聽jakim dane przetwarzane s膮聽w聽celu kierowania tre艣ci marketingowych, b臋d膮 one przetwarzane do聽czasu wycofania zgody lub聽wniesienia
sprzeciwu wzgl臋dem takiego przetwarzania.

5.聽Dane nie聽b臋d膮 przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom odpowiedzialnym za聽obs艂ug臋 system贸w informatycznych s艂u偶膮cych do聽艣wiadczenia us艂ug, podmiotom, takim jak聽operatorzy pocztowi, kurierzy, banki i聽operatorzy p艂atno艣ci, agencjom marketingowym (w聽zakresie us艂ug marketingowych), naszym wsp贸艂pracownikom, w聽tym podwykonawcom, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi prawne na聽rzecz ADO.

6.聽Ka偶demu podmiotowi, kt贸rych ADO聽dane osobowe przetwarza przys艂uguje prawo:
a)聽dost臋pu do聽tre艣ci danych osobowych, w聽tym聽偶膮dania wydania ich聽kopii
b)聽prawo 偶膮dania sprostowania,
c)聽prawo do聽偶膮dania usuni臋cia danych osobowych (prawo do聽bycia zapomnianym),
d)聽prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e)聽prawo do przenoszenia danych osobowych do聽innego administratora.
f)聽prawo cofni臋cia zgody 鈥撀爓ycofanie zgody nie聽wp艂ywa na聽zgodno艣膰 z聽prawem przetwarzania
dokonanego przed wycofaniem zgody.

7.聽Ka偶demu podmiotowi, kt贸rych ADO聽dane osobowe przetwarza przys艂uguje prawo wniesienia skargi do聽Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
8.聽Ka偶demu podmiotowi, kt贸rych ADO聽dane osobowe przetwarza prawo wniesienia sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych osobowych w聽celu kierowania do聽Pani/Pana tre艣ci marketingowych. Ponadto wzgl臋dem przetwarzania danych osobowych dla聽cel贸w wynikaj膮cych z聽prawnie usprawiedliwionych interesie ADO聽鈥撀爋pisanym w聽ust聽3聽lit. B)聽powy偶ej przys艂uguje prawo wniesienia sprzeciwu z聽przyczyn zwi膮zanych z聽szczeg贸ln膮 sytuacj膮.

9.聽Podanie przez Pana/Pani膮 danych osobowych jest dobrowolne ale聽niezb臋dne dla聽wykonania umowy sprzeda偶y. Podani danych osobowych w聽celach marketingowych jest dobrowolne.

搂聽12. PLIKI COOKIES

1.聽Pliki cookies zbieraj膮 dane dotycz膮ce korzystania z聽Formularza, a聽ich聽g艂贸wnym celem jest u艂atwienie korzystania z聽Formularza Zam贸wienia, dostosowywanie stron Serwisu do聽potrzeb i聽oczekiwa艅 danego U偶ytkownika, kt贸ry korzysta z聽Formularza Zam贸wienia albo Sklepu internetowego (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu U偶ytkownik贸w.

2.聽Pliki cookies s膮 wykorzystywane w聽Serwisie za聽zgod膮 U偶ytkownika. Zgodna mo偶e zosta膰 wyra偶ona przez U偶ytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczeg贸lno艣ci przegl膮darki internetowej, zainstalowanego w聽urz膮dzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez U偶ytkownika do przegl膮dania zawarto艣ci Serwisu.

3.聽U偶ytkownik Serwisu mo偶e r贸wnie偶 w聽ka偶dym czasie ograniczy膰 lub聽wy艂膮czy膰 cookies w聽swojej przegl膮darce przez takie jej聽ustawienia, aby聽blokowa艂a cookies lub聽ostrzega艂a U偶ytkownika przed zapisaniem pliku cookies na聽urz膮dzeniu, z聽kt贸rego korzysta do przegl膮dania zawarto艣ci Formularza Zam贸wienia. W聽takim przypadku mo偶e si臋聽jednak zdarzy膰, 偶e聽korzystanie z聽Formularza zam贸wienia, b臋dzie mniej wydajne, a聽w聽pewnych przypadkach niemo偶liwe.

4.聽Wi臋cej o聽technologii plik贸w cookies w聽Polityce Prywatno艣ci.

搂聽13. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1.聽Umowy zawierane za po艣rednictwem Formularza Zam贸wienia albo Formularza Zakupu zawierane s膮聽w聽j臋zyku polskim.

2.聽Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klient贸w przewidziane w聽przepisach obowi膮zuj膮cego prawa, a聽w szczeg贸lno艣ci przewidziane w聽przepisach ustawy z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.聽z聽2018, poz. 1025 z聽p贸藕n. zm.) oraz ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (DZ. U.聽z聽2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie聽maj膮 na聽celu ograniczy膰 lub聽wy艂膮czy膰 jakichkolwiek praw Klient贸w wynikaj膮cych z聽przepis贸w prawa.

3.聽Niniejszy Regulamin dost臋pny jest nieodp艂atnie w聽Sklepie Internetowym oraz na聽stronie internetowej Formularza Zam贸wienia w聽zak艂adce 鈥濺egulamin鈥. Regulamin jest udost臋pniony na聽wy偶ej wskazanej stronie internetowej w聽formie, kt贸ra umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i聽utrwalanie tre艣ci niniejszego Regulaminu za聽pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋聽Klient.

4.聽Utrwalenie, zabezpieczenie i udost臋pnienie tre艣ci umowy zawartej za po艣rednictwem Sklepu internetowego nast臋puje przez przes艂anie Klientowi na聽adres poczty elektronicznej podany w聽ramach transakcji dokonywanej w聽Formularzu Zam贸wienia albo Formularzu Zakupu tre艣ci zawartej umowy.

5.聽O聽tre艣ci zmian Regulaminu ka偶dy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w聽domenie Sprzedaj膮cego wiadomo艣ci o聽zmianie Regulaminu, zawieraj膮cej zestawienie zmian Regulaminu i聽utrzymanie tej聽informacji przez okres co聽najmniej 14聽kolejnych dni kalendarzowych.

6.聽W聽przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i聽zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w聽偶ycie zmiany Regulaminu b臋d膮 realizowane zgodnie z聽Regulaminem w聽brzmieniu obowi膮zuj膮cym w聽dniu zawarcia umowy i聽z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta.

7.聽W聽sprawach nieuregulowanych w聽niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy z聽dnia 23聽kwietnia 1964 r.聽Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.聽z聽2017, poz. 459 z聽p贸藕n. zm.), a聽w聽przypadku Klient贸w b臋d膮cych Konsumentami tak偶e przepisy ustawy z聽dnia 30聽maja 2014 r.聽o聽prawach konsumenta (DZ. U.聽z聽2017 r., poz. 683).

8.聽Regulamin dost臋pny jest w聽wersji elektronicznej na聽stronie healthlabs.pl (zak艂adka 鈥濺egulamin鈥) i聽obowi膮zuje w聽niniejszej wersji od聽1.01.2021 r.聽Regulamin obowi膮zuj膮cy od聽do聽dnia 31.12.2020 r.聽jest do聽pobrania tutaj.

9. Za艂膮cznikami do聽Regulaminu s膮:
Wz贸r formularza odst膮pienia od聽umowy, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr聽1聽do聽Regulaminu.